Aukcionas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Energetikos ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto pardavimą tiesioginiame aukcione.
Parduodama: automobiliai, kėdės, stacionarieji bei mobilūs telefonai ir  priedai. Išsamūs parduodamo turto sąrašai Nr. 1 ir Nr. 2  su pradinėmis kainomis.
  

Energetikos ministerijos aukciono organizavimo taisyklės.
Aukcionas vyks 2021 m. gruodžio 14 d. 10.20 val. Energetikos ministerijoje adresu: Gedimino pr. 38, Vilnius, 413 salėje.  Pirmajame aukcione  neparduotas turtas bus parduodamas antrajame aukcione, kuris vyks tuo pačiu adresu 2021 m. gruodžio 21 d. 10.20 val. Aukcionai nemokami, žiūrovai neįleidžiami. Aukciono dalyviai registruojami nuo 10.00 iki 10.15 val. Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Atsakingas asmuo – Energetikos ministerijos Organizacijos valdymo skyriaus vedėja Snieguolė Kanapickaitė tel. +370 687 49989
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2021 m. gruodžio 9, 10, ir 13 dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Energetikos ministerijoje adresu: Gedimino pr. 38, Vilnius. Apžiūros tikslesnį laiką būtina suderinti telefonu. Į Energetikos ministeriją įleidžiami tik tie asmenys, kurie atitinka galimybių paso kriterijus.

Kontaktiniai asmenys: Valdas Zibalas (automobiliai), tel. +370 670 40136, Eugenijus Vaičiulionis (kėdės ir stacionarieji telefonai), tel. +370 672 74174, Arūnas Tepelys (mobilieji telefonai), tel. +370 670 40128.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po aukciono. Pirkėjai pasiima ir išsiveža įsigytą turtą per tris darbo dienas po apmokėjimo ir turto perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo

Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. 1-267 „Dėl pritarimo elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai“, Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. spalio 13 d. priėmė įsakymą Nr. 1-340 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos pakeitimo“, kuriuo pakeičiamas planavimo darbų programos 8 punktas – patikslinta teritorija, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.

Nuoroda į patvirtintą įsakymą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-24