Atnaujintas 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ siūlomų finansuoti projektų sąrašas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2019 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-27 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1-286 „dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą.

Su atnaujintu siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašu susipažinti galima Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19