Gauk kompensaciją už elektrą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022-10-26 nutarimu Nr. 1055 skyrė lėšas kompensacijoms žmonėms ir verslui už elektros energijos augimą bei subsidijoms energijai imlioms įmonėms. Vyriausybės nutarime numatyta, kad nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. elektros energijos kainos dalies kompensavimui verslui, valstybei padengiant pusę kainos augimo išlaidų, viršijančių 240 eurų už megavatvalandę ribą, iš viso skiriama iki 212 mln. eurų. Ši priemonė pristatyta spalio pradžioje kartu su 2,5 mlrd. eurų „Energetikos paketu verslui“, kuriuo siūlomos kompleksinės priemonės, padėsiančios Lietuvos įmonėms susidoroti su energijos kainų kuriamu spaudimu. Iš viso priemonei numatyti 446 mln. eurų, ji bus taikoma didžiausiu energijos suvartojimo laikotarpiu – iki 2023 m. I ketv. pabaigos.  

Kokios įmonės gali gauti kompensaciją? 

Elektros energijos tiekimo kainos dalinis kompensavimas bus taikomas visiems nebuitiniams elektros energijos vartotojams - verslo subjektams, viešajam sektoriui, ūkininkams, savivaldybės įmonėms ir kt., sudariusiems sutartį komercinės paskirties objektams su nepriklausomu tiekėju (pasirinkusiems bet kurį elektros energijos tiekimo planą), o taip pat vartotojams, kurie elektros energiją įsigyja iš garantinio tiekėjo ar tiesiogiai iš elektros energijos biržos savo reikmėms. 

Elektros energijos tiekimo kainos dalinis kompensavimas nebus taikomas: 

 • PVM; 
 • akcizui; 
 • elektros energijos persiuntimo paslaugos kainai, VIAP ir kt. AB "Energijos skirstymo operatorius" taikomoms dedamosioms; 
 • nebuitinių vartotojų buitiniams objektams (kai už jų persiuntimo paslaugą verslo klientai atsiskaito buitiniais tarifais), nes už šiuose objektuose suvartotą elektros energiją taikoma kita dalinė kompensacija. 

Kokia elektros kainos dalis yra kompensuojama? 

Šiuo metu yra nustatyma 1 kWh elektros energijos tiekimo minimali kainos riba, žemiau kurios, elektros energijos tiekimo dalinis kompensavimas netaikomas: 

 • nuo 2022-10-01 iki 2022-12-31 - 24 ct/kWh (arba 0,240 Eur/kWh) be PVM ir akcizo; 
 • laikotarpiui nuo 2023-01-01 iki 2023-03-31 - 28 ct/kWh (arba 0,280 Eur/kWh) be PVM ir akcizo. 

Nebuitiniams vartotojams bus kompensuojama 50 proc. elektros energijos tiekimo kainos jei kaina per mėnesį bus aukštesnė nei minimali kainų riba. Maksimalus elektros energijos tiekimo kainos kompensavimo dydis nėra numatytas. 

Kaip apskaičiuojama kompensacija? 

Kompensavimo dydis priklauso nuo jums apskaičiuotos / taikomos elektros energijos tiekimo kainos svertinio vidurkio (be PVM ir akcizo) per mėnesį. Jei nebuitiniam vartotojui taikomos elektros energijos tiekimo kainos svertinis vidurkis viršija 0,240 Eur/KWh per mėnesį, dalinė kompensacija bus taikoma už pusę energijos tiekimo kainos, viršijusios nustatytą minimalią kainos ribą. Jei nebuitiniui vartotojui taikomos elektros energijos tiekimo kainos svertinis vidurkis neviršija 0,240 Eur/kWh per mėnesį, elektros energijos tiekimo dalinė kompensacija nebuitiniam vartotojui nepriklausys. 

Koks yra kompensavimo laikotarpis? 

Dalinis kompensavimas bus taikomas 6 mėnesius – nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. 

Ką daryti norint gauti kompensaciją? 

Dalinis kompensavimas yra taikomas automatiškai todėl nebuitiniams vartotojams nieko daryti nereikia. 


Parama nuo karo nukentėjusioms įmonėms 

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) teikia individualias garantijas verslui. INVEGOS teikiamos pagalbos garantijos palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių verslams, nukentėjusiems nuo Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) sukeltos krizės. Pagalbos garantijos teikiamos už naujus lizingo sandorius ir naujas paskolas, skirtas investicijoms į materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą finansuoti ar apyvartinėms lėšoms papildyti. Kreiptis gali Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai, didelės įmonės, kurios nukentėjo nuo karo Ukrainoje sukeltos krizės. Priemonės sąlygas galima rasti INVEGOS internetiniame puslapyje arba kreipiantis į INVEGĄ el. paštu adresu [email protected]

Be to, atkreipiame dėmesį, kad jau galima kreiptis į INVEGA, kuri pradėjo įgyvendinti skatinamąją finansinę priemonę „Tiesioginės paskolos nuo karo veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams“ pagal 2022 m. kovo 23 d. Europos Komisijos komunikatą Nr. 2022/C 131 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“. Minėta priemone numatoma paremti smulkias ir vidutines įmones bei dideles įmones, skiriant paskolą vienam gavėjui iki 10 mln. eurų. Daugiau informacijos galima rasti suteikti INVEGA tinklapyje

30 mln. eurų skirta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) subsidijuoti karo komunikate išskirtuose konkrečiuose energijai itin imliuose sektoriuose veikiančioms įmonėms, paramos dydį siejant su jų sumokėtais mokesčiais. Šia subsidijų priemone bus švelninami infliaciniai energijos kainų padidėjimo padariniai, ir padedama verslui atlaikyti nenumatytą elektros energijos išlaidų padidėjimą. Išsamesnės informacijos galima rasti Finansų ministerijos interneto tinklalapyje. Apie paramos priemones pradedantiems verslą informacijos galima rasti UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos“ tinklalapyje.  

Informuojame, kad šiuo metu paskelbti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Modernizavimo fondo lėšomis finansuojamų veiklų kvietimai pramonės įmonėms, dalyvaujančioms Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje „Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ ir „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ (finansavimas skiriamas saulės ir vėjo elektrinių diegimui). Informaciją apie kvietimus galite rasti: https://eimin.lrv.lt/; https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/https://www.ena.lt/fp-pramim/  

Atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimas 

Teikite paraiškas priemonei Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje. Daugiau informacijos apie paramos sąlygas rasite čia: https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/  

Energetinį efektyvumą skatinančios priemonės 

Teikite paraiškas šioms energetinį efektyvumą skatinančioms priemonėms: 

 • Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje; 
 • Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas; 
 • Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas. 

Paraiškų teikimo sąlygas ir daugiau informacijos rasite čia: https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/ 

Planuojamos priemonės 

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – Investicijų programa) lėšomis finansuojamų veiklų (finansavimo forma – dotacija) kvietimai pramonės įmonėms (vykdančioms veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių priskirtiną B ir C sekcijoms) „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (saulės elektrinių diegimas) ir „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“. 
 • Energetikos ministerijos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšomis finansuojamos veiklos „AEI elektrinių ir kaupimo įrenginių diegimas juridiniams asmenims ir AEI bendrijoms“ kvietimas labai mažoms, mažoms įmonėms, ūkininkams, atitinkantiems labai mažos ar mažos įmonės kriterijus, atsinaujinančių energijos išteklių ir piliečių energetikos bendrijoms. 
 1. Sumažinti temperatūrą darbo patalpose. 
 2. Įrangos ir technikos išjungimas kai ji nėra naudojama. 
 3. Apšvietimo intensyvumo mažinimas. 
 4. Karšto vandens išjungimas administraciniuose pastatuose. 
 5. Įmonės energijos sutaupymo rezultatų skelbimas ir dalinimasis su komanda, partneriais ar investuotojais.  
 6. Darbuotojų informavimas taupyti energijos išteklius.  
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-27