Visos naujienos

RSS Spausdinti
2010 09 13
IAE regionui – 61 mln. litų parama

2011 metais didžioji Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo fondo dalis bus skirta kompensacijoms už šildymą Visagino gyventojams bei lengvatoms už elektros energiją viso IAE regiono gyventojams.

2010 09 10
Potencialūs VAE strateginiai investuotojai pakviesti pateikti įpareigojančius pasiūlymus

2010 m. rugsėjo 10 d. Energetikos ministerija potencialiems Visagino atominės elektrinės (VAE) strateginiams investuotojams išsiuntė prašymus pateikti įpareigojančius pasiūlymus. Energetikos ministrui A.Sekmokui patvirtinus Koncesijos komisijos neįpareigojančių pasiūlymų vertinimo rezultatus, kvietimai buvo išsiųsti konkurso dalyviams, kurių pateikti neįpareigojantys pasiūlymai atitiko konkurso sąlygas.

2010 09 10
Pradedamas rengti specialusis susisiekimo komunikacijų planas

Energetikos ministerija informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3-39/1-23 „Dėl specialiojo plano rengimo“ (Žin., 2010, Nr. 16-777) pradedamas rengti specialusis susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams vežti naujos atominės elektrinės statybai, planas.

2010 09 07
ES energetikos komisaras: Lietuva puikiai paruošė namų darbus

Lietuva gali būti pavyzdžiu visai Europai, kaip reikia keisti situaciją energetikoje vartotojų naudai. Taip ES energetikos komisaras Guntheris Oettingeris įvertino Lietuvos pastangas pertvarkyti šalies dujų sektorių taip, kad jis atitiktų Europos Sąjungos trečiojo paketo reikalavimus.

2010 09 07
Apginti vartotojų interesus – energetinis iššūkis visai ES

Europos Sąjunga, pertvarkydama energetikos sektorių, pirmiausia turi atsigręžti į vartotojus. Šiai užduočiai ypač daug dėmesio buvo skirta Briuselyje rugsėjo 6-7 dienomis vykstančioje neformalioje energetikos taryboje.

2010 09 03
Dujų birža – instrumentas sukurti konkurencingą dujų rinką

Energetikos ministerija, vykdydama liepos 21 d. Vyriausybės įpareigojimą, pradėjo realius veiksmus, kad Lietuvoje būtų sukurta dujų birža. Šiandien Vyriausybei pateiktos Lietuvos gamtinių dujų biržos veiklos gairės.

2010 09 01
Prašymus išpirkti elektros tinklus sodininkai galės teikti ir kitąmet

Bendrovės „Rytų skirstomieji tinklai“( RST) ir VST šiemet jau išpirko 305 sodininkų bendrijoms priklausiusius elektros tinklus.

2010 08 27
Siekiama, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų tiekimas

Rugpjūčio 25 d. Vyriausybė pritarė pasiūlymui papildyti Gamtinių dujų įstatymą, numatant mechanizmą, kaip buitiniams vartotojams bus užtikrintas saugus ir patikimas dujų tiekimas jeigu dėl kurių nors priežasčių kuri nors dujų įmonė taptų nepajėgi vykdyti savo veiklos.

2010 08 27
IAE katilinę valdys „Visagino energija“

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) katilinė perduota valstybės įmonei „Visagino energija“. Rugpjūčio 25 d. Vyriausybė pritarė tokiam Energetikos ministerijos teikimui.

2010 08 26
Degalų kainas gali sumažinti tik didesnė konkurencija

Žengtas dar vienas žingsnis, turintis išjudinti konkurenciją šalies degalų rinkoje – rugpjūčio 25 d. Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos siūlymui nuo 10 iki 30 proc. padidinti kitose ES valstybėse laikomų naftos produktų ir naftos valstybės atsargų ribą.

2010 08 11
EURELECTRIC: šiltnamio efektą sumažintų branduolinė energetika

Europos elektros energetikos pramonės sąjunga EURELECTRIC parengė specialią ataskaitą, kurioje rekomenduojama palikti visus energijos gamybos būdus ir didinti ne tik atsinaujinančių šaltinių, bet ir atominių elektrinių gamybos apimtis. Kaip teigia EURELECTRIC ekspertai, tokiu būdu būtų pasiektas ES iškeltas tikslas iki 2050 m. 50 procentų sumažinti anglies dioksido išmetimą į atmosferą.

2010 08 09
Energetikos ministerija pradėjo diskusijas dėl svarbiausių dujų sektoriaus pertvarkos įstatymų

Šiandien Energetikos ministerijoje įvyko pirmasis darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo bei jo įgyvendinimo įstatymo projektams parengti, posėdis. Posėdyje buvo pristatyti įstatymų projektai, kurie kloja pamatus Vyriausybės šių metų gegužės 19 dieną patvirtintoje koncepcijoje apibrėžtai Lietuvos dujų sektoriaus pertvarkai, numatančiai visišką dujų tiekimo veiklos ir dujų perdavimo sistemos (magistralinių dujotiekių) nuosavybės atskyrimą.

Įrašų
puslapyje