Vyriausybei svarstyti pateiktas sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projekto veiksmų planas

Data

2019 08 29

Įvertinimas
0
BFL_5291 mazesne rezoliucija.jpg

Siekiant užtikrinti tolimesnį sklandų Baltijos šalių elektros energetikos sinchronizacijos projekto įgyvendinimą, Vyriausybei svarstyti pateiktas Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais visapusiškas veiksmų ir priemonių planas (toliau – Planas). 

„Sparčiai dirbame įgyvendindami svarbiausius sinchronizacijos infrastruktūros projektus, kurie numatyti  Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Europos Komisijos pasirašytame susitarime dėl Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais. Šis veiksmų planas kartu apima ir darbus, kurie skirti stiprinti mūsų elektros energetikos sistemą”, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 

Birželį Seimas priėmė sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais įstatymą, kuriame numatyta parengti šį konkrečių veiksmų ir priemonių planą, kurio pagrindu bus įgyvendintas sinchronizacijos projektas.  

Planas numato, kokie projektai ir iki kada turi būti baigti, parengiant Lietuvos elektros perdavimo tinklų infrastruktūrą darbui sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais iki 2025 m. Planas leis užtikrinti efektyvų ir nuoseklų sinchronizacijos projekto įgyvendinimą pagal numatytus terminus.

Kai kurie svarbūs sinchronizacijos infrastruktūros projektai jau sparčiai pasistūmėję į priekį: Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo pertvarkos darbai, „LitPol Link“ jungties išplėtimas, perdavimo linijų Lietuvos elektrinė – Vilnius, Pagėgiai – Bitėnai, Vilnius – Neris, Kruonio HAE – Bitėnai, Darbėnai – Bitėnai statybos.

Lietuva intensyviai bendradarbiauja su Lenkiją rengiantis naujo jūrinio kabelio iš Lietuvos į Lenkiją „Harmony Link“ statyboms. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriai  („Litgrid“ ir PSE) projektą įgyvendins keliais etapais.

Į planą įtraukti visi reikalingi techniniai ir organizaciniai sprendimai, kurie numatyti Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) gegužę išduotame sąlygų kataloge. Vienas svarbiausių darbų – naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas. Baltijos šalys jau atlieka parengiamuosius darbus, susijusius su šių kompensatorių įrengimu.

Ne mažiau svarbios ir Lietuvos elektros energetikos sistemos stabilumo, patikimumo bei reikalingų elektros energijos gamybos šaltinių valdymo priemonės, įskaitant priemones, kurios reikalingos elektros energetikos sistemai dirbti izoliuotai. 

Plane numatoma, kad iki pat sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais kasmet turės būti nustatomas elektros energijos gamintojų teikiamų sisteminių paslaugų prieinamumas ir užtikrinamas jų patikimumas.

Sklandžiam desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos procesui užtikrinti turės būti parengtos desinchronizacijos teisinės ir techninės sąlygos.

Sinchronizacijos projektą ir šiame plane numatytas priemones įgyvendins elektros energijos perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“. Jo įgyvendinimą koordinuos Energetikos ministerija ir už jo įgyvendinimą bus nuolat atsiskaitoma.

Baltijos šalių elektros energetikos sistemos sinchronizacija yra strateginis energetinio saugumo projektas, kurį įgyvendinus bus atsijungta nuo Rusijos kontroliuojamos sistemos IPS/UPS ir Lietuva savarankiškai valdys elektros energetikos sistemą.

2019 m. rugpjūčio 7 d. Vyriausybė patvirtino keturiolikos elektros energetikos projektų, kurie vykdomi įgyvendinant sinchronizacijos projektą, sąrašą. Šis sąrašas patvirtina konkrečių projektų ypatingos valstybinės svarbos statusą.