header image

Vyriausybė pritarė pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkai

Data

2020 11 18

Įvertinimas
0
connect-2777620_960_720.png

Vyriausybė šiandien pritarė Energetikos ministerijos parengtam pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašui. Teisinis reguliavimas sudarys prielaidas įgyvendinti elektros pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kuriuo bus užtikrinamas Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumas ir pakankamas elektros energijos tiekimo saugumo lygis po 2025 metų – Lietuvos elektros energetikos sistemos de-sinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos.

„Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimas yra svarbus, siekiant strateginių valstybės tikslų energetikoje – sklandžios Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su Europos tinklais, vietinės elektros gamybos didinimo ir priklausomybės nuo elektros importo mažinimo, taip pat ir skatinant atsinaujinančios energetikos plėtrą. Šis modelis užtikrins, kad būtinas paslaugas įsigytume už konkurencingą kainą – taip, kad vartotojai nepermokėtų, o sistemos saugumo reikalavimai būtų užtikrinti“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Vyriausybės patvirtintas Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašas nustatys elektros energetikos sistemos pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo sąlygas, kitų ES valstybių narių asmenų dalyvavimą pajėgumų aukcionuose, pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties įgyvendinimo ir mokėjimų už pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymą tvarką bei sąlygas.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas bus įgyvendinamas organizuojant technologiškai neutralius aukcionus. Tai reiškia, kad aukcionuose galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos įrenginiai, bet ir energijos kaupimo įrenginiai, nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjų valdomi įrenginiai. Aukcionuose galės dalyvauti ne tik esami elektros gamybos įrenginiai, bet ir būsimi elektros energijos generacijos šaltiniai, kurie turėtų būti įrengti iki 2025 m.

Nauji įrenginiai pakeis technologiškai pasenusius, neefektyvius ir neatitinkančius aplinkosauginių reikalavimų įrenginius. Taip būtų prisidedama ir prie tikslų, susijusių su klimato kaitos mažinimu.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizme galės dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.

Technologiškai neutralūs aukcionai bus skelbiami gavus Europos Komisijos pritarimą. Šiuo metu pajėgumų užtikrinimo mechanizmas yra derinamas su Europos Komisija. Tai yra privaloma pagal ES teisę. Kadangi Europos Komisija yra gavusi skundų ir paklausimų iš rinkos dalyvių dėl Lietuvoje planuojamo įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmo, šis derinimas su Europos Komisija dėl šių objektyvių aplinkybių nusikels ir į kitus metus.

Kauno technologijos universiteto mokslininkams tikimybiniu metodu įvertinus Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą 2019–2024 m. ir 2025–2030 m. laikotarpiais, nustatyta, kad nuo 2025 m. atsiras vietinės patikimai prieinamos generacijos trūkumas Lietuvos elektros energetinės sistemos adekvatumui užtikrinti. Įgyvendinant pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kaip tik ir bus užtikrintas Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumas ir sprendžiami sistemos iššūkiai, kurie atsirastų po 2025 m.