Vyriausybė pritarė mechanizmui, kuris prisidės prie patikimo elektros energijos gamybos užtikrinimo

Data

2019 12 30

Įvertinimas
0
dawn-1866629_1920.jpg

Šiandien Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos parengtiems Elektros energetikos įstatymo pakeitimams, kurie leis Lietuvoje sukurti ir įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą. Jis užtikrins patikimą elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m.

Toks mechanizmas reikalingas, nes Lietuvos elektros energetikos rinka šiuo metu nesuteikia pakankamai paskatų vystytis patikimai prieinamai, lanksčiai ir konkurencingai elektros energetikos sistemos pajėgumų rinkai. Tokia situacija yra susiklosčiusi ir kitose ES šalyse, o vienas iš konkurencingiausių būdų pajėgumų elektros energetikos sistemoje trūkumui spręsti pajėgumų užtikrinimo mechanizmas. Jis užtikrintų patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 metų de-sinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos ir sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais.

„Šis naujas modelis sukurs paskatas investuotojams investuoti į naujus pajėgumus užtikrinančius įrenginius, atnaujinti ir išlaikyti efektyviausius elektros energijos gamybos šaltinius. Mūsų tikslas konkurencingiausiu būdu ir mažiausia kaina užtikrinti patikimą ir lanksčią vietinę elektros energijos gamybą tuo metu, kai jos reikės“, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas bus įgyvendinamas organizuojant technologiškai neutralius aukcionus. Tai reiškia, kad aukcionuose galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos įrenginiai, bet ir kaupimo įrenginiai (pavyzdžiui, baterijos), nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjų valdomi įrenginiai. Aukcionuose galės dalyvauti ne tik esami elektros gamybos įrenginiai, bet ir būsimi elektros energijos generacijos šaltiniai, kurie turėtų būti įrengti iki 2025 m.

Nauji įrenginiai pakeis technologiškai pasenusius, neefektyvius ir neatitinkančius aplinkosauginių reikalavimų įrenginius. Taip būtų prisidedama ir prie tikslų, susijusių su klimato kaitos mažinimu.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizme galės dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimas yra svarbus siekiant Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytų tikslų, susijusių su elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, vietinės elektros gamybos didinimu ir sklandžia Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacija su kontinentinės Europos energetikos sistema.

Kauno technologijos universiteto mokslininkams tikimybiniu metodu įvertinus Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą 2019–2024 m. ir 2025–2030 m. laikotarpiais, nustatyta, kad nuo 2025 m. atsiras vietinės patikimai prieinamos generacijos trūkumas Lietuvos elektros energetinės sistemos adekvatumui užtikrinti. Įgyvendinant elektrose energetikos sistemos pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kaip tik ir bus užtikrintas Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumas ir išsprendžiami sistemos iššūkiai, kurie atsirastų po 2025 m.

Elektros energetikos įstatymo pakeitimais siūloma įtvirtinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kuris leistų užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą pasiekiant tikėtiną apkrovos praradimo tikimybę (LOLE – angl. Lost of Load Expectation) ne didesnę kaip 8 val. per metus. Šiuo metu teisės aktai tikėtinos apkrovos praradimo tikimybės nenumato.