header image

Vyriausybė patvirtino sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais veiksmų planą

Data

2019 09 04

Įvertinimas
0
current-2151426_1920.jpg

Rugsėjo 4 d. Vyriausybė patvirtino Energetikos ministerijos parengtą Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais veiksmų ir priemonių planą.

„Šis visapusiškas veiksmų planas užtikrins, kad visi sinchronizacijai iki 2025 m. įgyvendinti būtini darbai – strateginiai projektai, su desinchronizacija nuo rusiškos sistemos susiję procesai, su mūsų elektros energetikos sistemos stiprinimu susijusios priemonės – būtų atlikti laiku, sklandžiai ir kokybiškai. Turėsime nuolatinę šio plano įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę tam, kad bet kokie iššūkiai būtų greitai išsprendžiami“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Planas parengtas įgyvendinant birželį Seimo priimtą sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais įstatymą. Jame numatyti konkretūs veiksmai ir priemonės, kurių pagrindu bus įgyvendinami svarbiausi sinchronizacijos infrastruktūros projektai bei Lietuvos elektros energetikos sistemai stiprinti skirti darbai. 

Jis leis užtikrinti efektyvų ir nuoseklų sinchronizacijos projekto įgyvendinimą pagal numatytus terminus, kad sinchronizacijos su kontinentine Europa projektas būtų užbaigtas laiku – 2025 m.

Kai kurie svarbūs sinchronizacijos infrastruktūros projektai, numatyti plane, jau dabar yra sparčiai pasistūmėję į priekį. Tai Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo pertvarkos darbai, „LitPol Link“ jungties išplėtimas, perdavimo linijų Lietuvos elektrinė – Vilnius, Pagėgiai – Bitėnai, Vilnius – Neris, Kruonio HAE – Bitėnai, Darbėnai – Bitėnai statybos.

Lietuva intensyviai bendradarbiauja su Lenkiją rengiantis naujo jūrinio kabelio iš Lietuvos į Lenkiją „Harmony Link“ statyboms. Baltijos šalys jau pradėjo parengiamuosius darbus, susijusius su sinchroninių kompensatorių įrengimu.

Ne mažiau svarbios ir Lietuvos elektros energetikos sistemos stabilumo, patikimumo bei reikalingų elektros energijos gamybos šaltinių valdymo priemonės, įskaitant priemones, kurios reikalingos elektros energetikos sistemai dirbti izoliuotai. 

Plane numatoma, kad iki pat sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais kasmet turės būti nustatomas elektros energijos gamintojų teikiamų sisteminių paslaugų prieinamumas ir užtikrinamas jų patikimumas.

Sklandžiam desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos procesui užtikrinti turės būti parengtos desinchronizacijos teisinės ir techninės sąlygos.

Sinchronizacijos projektą ir šiame plane numatytas priemones įgyvendins elektros energijos perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“. Jo įgyvendinimą koordinuos Energetikos ministerija ir už jo įgyvendinimą bus nuolat atsiskaitoma.

2019 m. rugpjūčio 7 d. Vyriausybė patvirtino keturiolikos elektros energetikos projektų, kurie vykdomi įgyvendinant sinchronizacijos projektą, sąrašą. Šis sąrašas patvirtina konkrečių projektų ypatingos valstybinės svarbos statusą.

Šiame plane numatytas priemones įgyvendins elektros energijos perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“, plano įgyvendinimą koordinuos Energetikos ministerija. Projektai bus įgyvendinami bendradarbiaujant su Baltijos šalimis, Lenkija, Šiaurės Europos šalimis ir Europos Komisija.

Baltijos šalių elektros energetikos sistemos sinchronizacija yra strateginis energetinio saugumo projektas, kurį įgyvendinus bus atsijungta nuo Rusijos kontroliuojamos sistemos IPS/UPS ir Lietuva savarankiškai valdys elektros energetikos sistemą.