header image

Vietinės elektros energijos gamybai plėtoti kuriama galių mechanizmo koncepcija

Data

2018 11 22

Įvertinimas
2
bosnia-2471037_1920.jpg

Energetikos ministerija žengia praktinį žingsnį, įgyvendinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (Strategija) – pradėta rengti galių mechanizmo koncepcija.

Šios koncepcijos projekto pagrindu numatyta vykdyti konsultacijas su rinka ir apsispręsti dėl tinkamiausio būdo skatinti lanksčios, konkurencingos ir patikimai veikiančios vietinės elektros energijos gamybos plėtrą.

Galių mechanizmas – tai priemonė, skirta elektros energetikos sistemos adekvatumui užtikrinti ir investicijoms į elektros gamybos pajėgumus paskatinti. Galių mechanizmas turi sudaryti sąlygas patikimai prieinamai, lanksčiai ir greitai pasileidžiančiai elektros energijos gamybai užtikrinti.

Vienas svarbiausių Strategijoje įrašytų elektros energetikos sektoriaus vystymo principų – mažinti energetinę priklausomybę nuo elektros energijos importo, skatinant subalansuotas investicijas į vietinių patikimų ir konkurencingų pajėgumų plėtrą. Nauji pajėgumai padės užtikrinti sklandžią atsinaujinančių energijos išteklių integraciją bei prisidės vystant sisteminių paslaugų rinką.

Pagal geriausias europines praktikas suformuoti galių mechanizmo koncepciją padės „FTI France SAS“ – konsultacinė bendrovė, dalyvavusi diegiant galios mechanizmus Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Austrijoje ir Lenkijoje. Lapkričio 14 d. elektros perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ pasirašė sutartį su „FTI France SAS“ galių mechanizmo koncepcijai parengti.

Sukurta koncepcija padės pasirinkti Lietuvai tinkamiausią galių mechanizmo modelį ir apibrėžti jo etapus bei numatyti visų dalyvaujančių šalių atsakomybes, keičiant ar parengiant teisės aktus. Koncepcijoje bus įvertinti tokio modelio įgyvendinimo kaštai.

Planuojama, kad 2019 m. sausį bus parengtas galios mechanizmo koncepcijos projektas ir pradėtos vykdyti išsamios konsultacijos su rinkos dalyviais. Pasirinktas modelis turės būti įtvirtintas nacionaliniuose teisės aktuose bei lygiagrečiai suderintas su Europos Komisija. Ministerija planuoja, kad 2020 m. pirmą ketvirtį jau bus įvykęs pirmasis aukcionas.

Atsižvelgiant į kitų valstybių, sukūrusių galių mechanizmus, patirtį, tvarkaraštis itin ambicingas – įprastai modelio diegimas trunka bent pustrečių metų. Pavyzdžiui, kaimyninė Lenkija, kurioje šių metų lapkritį įvyko pirmasis galios aukcionas, galių rinkos modelį pradėjo rengti dar 2016 m. pradžioje.

Siekdama įvertinti visas lanksčios generacijos galimybes, energetikos ministerija šiuo metu konsultuojasi su rinkos dalyviais dėl jų planų plėtoti patikimai prieinamus elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių suminė galia būtų didesnė kaip 10 MW, o numatoma eksploatavimo pradžia – iki 2024 metų.

Poreikis naujos patikimos ir lanksčios vietinės elektros gamybos plėtrai identifikuotas 2017-2018 metais. Pirmiausiai, Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemų operatoriai atliko bendrą Baltijos šalių elektros sistemos ilgalaikio adekvatumo analizę. Antruoju etapu, šių metų rugsėjį Kauno technologijos universiteto mokslininkai tikimybiniu metodu pirmą kartą atliko Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo iki 2030 m. vertinimą.