Viceministrė dalyvavo Klimato kaitos konferencijoje COP 24

Data

2018 12 11

Įvertinimas
0
32243159218_cfef0a2aef_k.jpg

Gruodžio 11 d. energetikos viceministrė Lina Sabaitienė dalyvavo Katovicuose vykstančioje Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos (JT BKKK) šalių konferencijoje COP24.

Viceministrė COP 24 konferencijoje moderavo tris „Talanoa Dialogue“ diskusijų sesijas, kuriose skirtingų valstybių ministrai dalinosi patirtimi apie nacionalinę pažangą siekiant Paryžiaus susitarimo tikslo – sustabdyti pasaulio klimato atšilimą ties 2°C, dedant pastangas, kad temperatūros didėjimas neviršytų 1,5°C.

Kiekvienoje diskusijoje dalyvavo po 12-13 ministrų, kurių kiekvienas trumpai pristatė savo šalių ilgalaikes šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategijas bei kokiomis teisinėmis, ekonominėmis bei politinėmis priemonėmis skirtingos valstybės planuoja siekti šiuose planuose numatytų tikslų.

„Lietuva labai atsakingai žiūri į Paryžiaus susitarimą pasirašiusioms šalims iškeltus klimato kaitos švelninimo tikslus. Todėl viena svarbiausių šiemet priimtos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos krypčių – poveikio klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimas“, – akcentavo L. Sabaitienė.

2015 m. Paryžiuje vykusioje pasaulinėje klimato kaitos konferencijoje visos Europos Sąjungos valstybės įsipareigojo iki 2030 metų bent 40 proc. sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Iš viso antradienį Katovicuose vyko 21 „Talanoa Dialogue“ diskusija. Šių diskusijų metu išsakytos esminės mintys bus publikuotos atskirame dokumente, kuris leis geriau įvertinti valstybių pastangas globaliu mastu.