header image

Vertinamos rinkos galimybės plėtoti vietinę lanksčią elektros energijos gamybą

Data

2018 11 12

Įvertinimas
0
hydro-lines-219926.jpg

Energetikos ministerija kreipėsi į esamus ir potencialius rinkos dalyvius dėl naujų elektros energijos gamybos pajėgumų plėtros. Rinkos dalyvių prašoma pateikti informaciją apie planus plėtoti patikimai prieinamus elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių galia būtų didesnė kaip 10 MW, o numatoma eksploatavimo pradžia – iki 2024 metų.

Pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, lanksti, konkurencinga ir patikimai veikianti vietinė elektros energijos gamyba reikalinga patikimam elektros energijos tiekimui ir sistemos darbui užtikrinti.

„Dabar mūsų tikslas – objektyviai įvertinti esamų ir potencialių elektros rinkos dalyvių planus plėtoti naujus elektros energijos gamybos pajėgumus. Įvertinus rinkos galimybes, toliau bus imtasi reikalingų žingsnių, kurie leis atsirasti naujoms ir lanksčioms elektrinėms, kurios užtikrins elektros sistemos patikimumą. Nesant pakankamų paskatų vietinės elektros energijos gamybos plėtrai rinkos sąlygomis, valstybė gali imtis priemonių elektros tiekimo saugumui ir patikimam elektros sistemos darbui užtikrinti“, – sako energetikos ministras Ž. Vaičiūnas. 

2018 m. rugsėjį Kauno technologijos universiteto mokslininkai tikimybiniu metodu pirmą kartą atliko Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo iki 2030 m. vertinimą. Energetikos ministerijos užsakymu atliktas vertinimas leido objektyviai įvertinti vietinės lanksčios elektros energijos gamybos poreikį. 

Vertinimas parodė, kad artimiausioje ateityje Lietuvoje reikalinga patikimai prieinamų efektyvių vietinių pajėgumų plėtra tam, kad būtų užtikrintas patikimas elektros energetikos sistemos darbas ir elektros energijos tiekimo saugumas. Be to, po 2025 m. turės būti užtikrintas sklandus Baltijos elektros energetikos sistemos darbas ir patikimas elektros tiekimas pradėjus veikti sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais.

Pernai Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemų operatoriai atlikta bendra Baltijos šalių elektros sistemos ilgalaikio adekvatumo analizė taip pat identifikavo naujų elektrinių poreikį Baltijos šalyse vidutiniu laikotarpiu, kadangi esamos elektrinės sensta ir yra neefektyvios. Remiantis atliktu tyrimu, Baltijos elektros energetikos sistemoje tam tikrais atvejais gali trūkti apie 200 MW pirminio rezervo. 

Kaip yra numatyta Elektros energetikos įstatyme, tuo atveju, kai nėra norinčiųjų įrengti naujus gamybos pajėgumus ar elektros energijos vartojimo efektyvumo ir paklausos valdymo priemones, gali būti skelbiamas konkursas (aukcionas) dėl naujų elektros energijos gamybos pajėgumų įrengimo. Tai galėtų būti užtikrinta sukuriant ir taikant galios rinkos mechanizmus, kurie skatintų subalansuotas investicijas į patikimai prieinamos vietinės elektros energijos gamybos plėtojimą. 

Informaciją apie planus plėtoti patikimai prieinamus elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių suminė galia būtų didesnė kaip 10 MW, o numatoma eksploatavimo pradžia – iki 2024 metų, įvertinus elektros energijos rinkos tendencijas Baltijos šalių regione trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu, iki š.m. lapkričio 23 d. teikti Energetikos ministerijai, el. p.: [email protected].

Energetikos ministro pasirašytą kreipimąsi galima rasti čia: lietuvių kalba, anglų kalba.