header image

Vartotojai gaus išsamesnę informaciją apie suvartotą energiją

Data

2016 12 07

Įvertinimas
0
Ken Teegardin.jpg
Nuotrauka: Ken Teegardin

Lapkričio 24 d. energetikos ministras Rokas Masiulis patvirtino septynis poįstatyminius aktus, papildančius Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą.

Minėtais teisės aktais gamtinių dujų, elektros, šilumos, karšto vandens tiekėjai bus įpareigoti vartotojams teikti daugiau informacijos apie energijos suvartojimą ir skaidresnes sąskaitas.

Kartu su sąskaitomis vartotojams gamtinių dujų, elektros, šilumos ar karšto vandens tiekėjai ar operatoriai turės pateikti tuo metu galiojančias kainas bei faktinį suvartotos energijos kiekį. Vartotojui prašant, papildomai energijos tiekėjai turės pateikti ir suvartoto energijos kiekio palyginimą su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Sąskaitas ir visą su jomis susijusią informaciją vartotojai galės gauti ir elektronine forma.

Energijos tiekėjai turės informuoti vartotojus apie konsultacinius centrus, energetikos agentūras bei panašias institucijas, kurios konsultuos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, teiks lyginamąsias energijos vartojimo charakteristikas ir energiją naudojančių prietaisų technines specifikacijas, padėsiančias mažinti šių prietaisų energijos sunaudojimą. Visa ši informacija turės būti aiškiai ir suprantamai pateikiama vartotojams siunčiamose sutartyse bei jų pakeitimuose, gaunamose sąskaitose, interneto svetainėse.

Klientui paprašius, nurodytam energijos paslaugų teikėjui energijos tiekėjai bei operatoriai privalės suteikti informaciją apie kliento suvartotą gamtinių dujų, elektros energijos, šilumos ar karšto vandens kiekį bei ankstesnes sąskaitas.

Dar viena informavimo priemonių grupė numato galimybę vartotojams gauti gamtinių dujų ir elektros kainų pasiūlymus, taip pat šilumos ir karšto vandens sąnaudų prognozes.

Minėtais teisės aktais yra įgyvendinamas lapkričio pradžioje Seimo priimtas Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas, kurio nuostatos perkelia ES Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES įpareigojimus. 

Tarp įstatyme numatytų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių svarbią vietą užima galutinių energijos vartotojų informavimas ir švietimas apie efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą.

Elektros energijos ir gamtinių dujų operatoriai ir tiekėjai pasiruošti šiems pakeitimams galės iki 2017 m. liepos 1 d., kuomet įsigalios poįstatyminiais teisės aktais įgyvendinamos Gamtinių dujų įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo nuostatos dėl sąskaitų vartotojams pateikimo. Poįstatyminių teisės aktų reikalavimas sąskaitas vartotojams pateikti ne rečiau kaip du kartus per metus bus skaičiuojamas nuo kiekvienų kalendorinių metų pradžios, todėl pradedant nuo 2018 m. sausio 1 d. sąskaitos vartotojams turės būti pateikiamos ne vieną, o mažiausiai du kartus per metus.

Daugiau informacijos – 
Andrius Jovaiša
Vyriausiasis specialistas komunikacijai
Tel. +370 706 64870, mob. tel. +370 684 53957
El.p. [email protected]