Valstybinės energetikos inspekcijos atestatai – teisė AB „Energijos skirstymo operatorius“ eksploatuoti elektros ir gamtinių dujų įrenginius

Data

2015 12 16

Įvertinimas
0
eso_logo.png redaguotas.png

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) suteikė teisę AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vykdyti veiklą energetikos sektoriuje.

VEI pagal kompetenciją įvertino ESO, įkurtos sujungus AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“, pasirengimą vykdyti energetikos įrenginių eksploatavimą ir išdavė atestatus, suteikiančius teisę eksploatuoti elektros ir gamtinių dujų įrenginius.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. veiklą pradedanti bendrovė galės teisėtai rūpintis elektros ir dujų vartotojams įvedimu, elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimu, prižiūrėti elektros ir dujų skirstomuosius tinklus, šalinti elektros ir dujų tiekimo sutrikimus.

VEI informuoja, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, norėdami vykdyti energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą, privalo iš VEI gauti atestatą. Tai – tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantis rašytinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė vykdyti nustatytą veiklą.