Tęsiama Ignalinos atominės elektrinės valdymo struktūros pertvarka

Data

2010 03 03

Įvertinimas
0

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Energetikos ministerijos siūlymui atleisti iš Ignalinos atominės elektrinės (IAE) generalinio direktoriaus pareigų Viktorą Ševaldiną, o šias pareigas pavesta eiti Osvaldui Čiukšiui. Šis sprendimas priimtas tęsiant struktūrinę IAE pertvarką po antrojo bloko uždarymo praėjusių metų pabaigoje. Viktorui Ševaldinui pasiūlyta užimti generalinio direktoriaus patarėjo pareigas.

„Didžiąja dalimi visas eksploatavimo nutraukimo procesas, o nuo šių metų sausio 1 d. ir pati likviduojamos elektrinės veikla didžiąja dalimi finansuojami išskirtinai ES lėšomis, todėl nuo viso proceso sėkmės, jo skaidrumo ir lėšų panaudojimo efektyvumo, priklauso tolesnis įmonės veiklos, taip pat darbuotojų atlyginimų ir kitų uždarymo projektų finansavimas. Būtent pagrindinių uždarymo projektų vėlavimas 3-4 metus ir poreikis stiprinti šių projektų įgyvendinimo priežiūrą, atitinkamos Valstybės kontrolės audito išvados bei kitų valstybių atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo patirtis ir apsprendžia šiuos pasikeitimus įmonėje. Eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu IAE turi vadovauti žmogus, turintis tarptautinės derybų patirties, laisvai kalbantis ne tik valstybine bet ir užsienio kalbomis, žinantis modernios vadybos principus. Elektrinėje nemažai uždarymo projektų vykdo įvairios tarptautinės kompanijos, labai svarbūs ryšiai su Europos Komisija, Europos plėtros ir rekonstrukcijos banku, kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis“, - pažymėjo energetikos ministras Arvydas Sekmokas.

Ambasadoriaus rangą turintis Osvaldas Čiukšys yra diplomuotas ekonomistas, užsienio prekybos specialistas, turintis vadovavimo patirties versle. Jis buvo Lietuvos ambasadoriumi Latvijoje ir Čekijoje, 2000 - 2001 metais užėmė ūkio viceministro pareigas, sėmėsi patirties uždaromoje Greifsvaldo atominėje elektrinėje, o pastaruoju metu dirbo ekspertu Centrinėje projektų valdymo agentūroje, Ignalinos AE programos skyriuje bei Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūroje.

„V.Ševaldinas yra geras specialistas ir vadovas, tačiau nuo šių metų sausio 1 dienos iš esmės pasikeitė įmonės statusas ir funkcijos - ji praktiškai tapo likviduojama įmone, o buvusio vadovo patirtį ir kvalifikaciją tikrai vertiname - pasiūlėme generalinio direktoriaus patarėjo pareigas“, - sakė ministras.

A.Sekmokas taip pat akcentavo, kad Lietuvos Vyriausybei ir toliau pats Ignalinos regionas išlieka strategiškai svarbus, ypač turint galvoje naujos Visagino atominės elektrinės projektą, todėl ir toliau numatoma jam skirti ypatingą dėmesį ir teikti paramą. Ministras neabejoja, kad naujas Ignalinos atominės elektrinės vadovas stengsis pritraukti ir išsaugoti patyrusius ir geriausius įvairių sričių specialistus, o apie pokyčius regione visuomenė bus reguliariai informuojama.