TATENA Generalinėje konferencijoje energetikos viceministras kalbėjo apie visuomenės informavimo apie branduolinės saugos priemones svarbą

Data

2015 09 15

Įvertinimas
0
DSC_0165.JPG

Rugsėjo 14–18 dienomis Lietuvos Respublikos vyriausybinė delegacija Austrijos sostinėje Vienoje dalyvauja Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) 59–joje Generalinėje konferencijoje. Delegacijos vadovas – energetikos viceministras Rokas Baliukovas – konferencijos metu skaitė pranešimą Lietuvos vardu ir atkreipė dėmesį, kad branduolinė energetika yra klimatui draugiška ir užima svarbią vietą pasaulinėje energetikoje, tačiau jos saugumo užtikrinimui visos valstybės turi skirti ypatingą dėmesį.

„Kai kalbame apie branduolinės energetikos ateitį, branduolinė sauga visada turi būti aukščiausias prioritetas, o TATENA išlieka svarbiausia institucija, nustatančia pasaulinius standartus. 55-joje TATENA Generalinėje konferencijoje patvirtintas branduolinės saugos veiksmų planas jau duoda konkrečių rezultatų: aktyviau dalinamasi informacija, stiprėja skaidrumas ir pasitikėjimas. Visos valstybės ėmėsi veiksmų sustiprinti Branduolinės saugos konvenciją ir šiais metais pasiekė rezultatų – vieningai priimta Vienos deklaracija dėl branduolinės saugos, ir tai yra geras bendrų veiksmų ir bendros atsakomybės pavyzdys. Tačiau ateityje vis dar laukia iššūkiai, ypač užtikrinant veiksmingą tarptautinių konvencijų ir aukščiausius branduolinės saugos standartų įgyvendinimą“, – savo kalboje sakė Lietuvos energetikos viceministras.

R. Baliukovas atkreipė dėmėsį į tai, kad kiekviena šalis turi teisę plėtoti branduolinę energetiką, tačiau tarptautiniai branduolinės saugos įsipareigojimai turi būti visiškai įgyvendinti, o valstybių nacionaliniai sprendimai turi būti įvertinti platesniame tarpvalstybinio poveikio kontekste. Visos valstybės, plėtojančios branduolinę energetiką, turi vadovautis skaidrumo ir atsakomybės principais visame branduolinės energetikos cikle, kitaip branduolinė energetika neturės ateities. Šių principų ypač reikėtų laikytis valstybėms, pradedančioms įgyvendinti branduolinės energetikos projektus.

Pasak viceministro, elektros energija, pagaminta branduolinėse elektrinėse, užtikrina patikimą klimatui draugiškos elektros energijos tiekimą ir vaidina svarbų vaidmenį, didinant energetinį saugumą. Lietuva yra tvirtai pasiryžusi atsakingai vystyti branduolinę energetiką ir branduolinę saugą laikyti svarbiausiu savo politiniu ir techniniu tikslu.

Kalbėdamas apie pastaraisiais metais Lietuvoje įvykusius pokyčius branduolinės energijos taikymo srityje, R. Baliukovas trumpai informavo apie pažangą vystant naujos branduolinės elektrinės projektą ir vykdomą Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimą. Taip pat viceministras atkreipė dėmesį į Lietuvos atnaujintą Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programą.

R. Baliukovas savo kalboje taip pat akcentavo Tarptautinio branduolinio ginklo neplatinimo režimo, kuris remiasi TATENA patikros ir apsaugos sistemomis, svarbą ir paragino šalis, kurios yra neįgyvendinusios šio režimo reikalavimų, kuo skubiau tai padaryti. Lietuva nuosekliai gerina savo branduolinio saugumo užtikrinimo sistemą ir stiprina institucinius pajėgumus šioje srityje.

Šioje TATENA generalinėje konferencijoje taip pat bus tvirtinama TATENA 2014 m. veiklos ataskaita, kitai kadencijai renkami Valdytojų tarybos nariai, tvirtinama biudžeto programa 2016 metams, priimami sprendimai branduolinės ir radiacinės saugos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimais.

Generalinė konferencija yra pagrindinis TATENA valdymo organas, priimantis esminius TATENA sprendimus.

Lietuva TATENA nare yra nuo 1993 metų. Šios Jungtinių Tautų organizacijos pagrindinis uždavinys – skatinti saugų branduolinių technologijų naudojimą tik taikiems tikslams.