header image

Taisyklėse – daugiau teisių šilumos vartotojams

Data

2010 10 28

Įvertinimas
0

Lapkričio 1 d. įsigalios energetikos ministro patvirtintos naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Gerokai atnaujintos taisyklės suteikia daugiau teisių šilumos vartotojams ir nustato daugiau pareigų monopolinių paslaugų tiekėjams.

Daugiabučių namų vartotojams sudarytos realios galimybės pasirinkti ir įdiegti kombinuotas šildymo ir karšto vandens ruošimo schemas, tam panaudojant ekologiškus, aplinką tausojančius energijos šaltinius. Tai yra vienas būdų mažinti išlaidas šilumai ir karštam vandeniui.

Šilumos tiekėjams nustatyti papildomi ir privalomi įpareigojimai dėl vartotojams teiktinos informacijos. Vartotojai kiekvieną mėnesį gaus išsamią informaciją apie jų name suvartojamą šilumą, kas leis įvertinti namo energetinį efektyvumą.

Taisyklėse taip pat nustatyta aiški ir detali tvarka dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo. Kai kurios šilumos ir vandens tiekimo įmonės iki šiol nesugebėjo pasirašyti sutarčių su gyventojais, kurie nusprendė už karštą vandenį atsiskaityti pagal daugiabučio namo įvadinius šilumos ir šalto vandens skaitiklių rodmenis (2-asis būdas). Dėl to šių daugiabučių namų gyventojai liko skolingi už šaltą vandenį karštam vandeniui ruošti. Nuo šiol šilumos tiekėjui numatyta pareiga tokiems vartotojams susikaupusius bet neapmokėtus šalto vandens kiekius proporcingai paskirstyti per 12 ateinančių mėnesių ir įtraukti į sąskaitas.

Atkreiptinas dėmesys, kad kol nebus pasirašytos naujos sutartys, tokie gyventojai už karštą vandenį mokės kaip ir dauguma vartotojų – pagal bute esančio skaitiklio rodmenis ir stabilų cirkuliacijos mokestį, kuris neturi viršyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytų ribų (1-asis būdas).

Energetikos ministerija taip pat primena, kad daugiabučių namų gyventojų teisės pakeisti karšto vandens tiekėją ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą joks įstatymas neriboja – vadovaudamiesi taisyklėse nustatyta tvarka, tai jie gali padaryti bet kada.