Sudarytos visos sąlygos konkurencijai ir degalų kainų mažėjimui

Data

2011 10 07

Įvertinimas
0
Sudarytos visos sąlygos konkurencijai ir degalų kainų mažėjimui
Sudarytos visos sąlygos konkurencijai ir degalų kainų mažėjimui
Energetikos ministerija galutinai atvėrė kelius konkurencijai degalų rinkoje – importuotojai ir gamintojai visas valstybės atsargas galės saugoti ne Lietuvoje, o bet kurioje ES valstybėje. Tai turėtų paskatinti degalų kainų mažėjimą.

Tokios nuostatos įtvirtintos  Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte, kurį Energetikos ministerija pateikė svarstyti Vyriausybei.

Tai būtų galutinis degalų importo rinkos liberalizavimo etapas. Per dvejus metus Energetikos ministerija žengė visus reikalingus žingsnius, kad atsirastų reali konkurencija degalų rinkoje dominuojančiai bendrovei “Orlen Lietuva”.

2010 m. pradžioje bendrovė „Klaipėdos nafta” įrengė degalų importo terminalą - rekonstravo benzinvežių pripylimo aikštelę ir kitus degalų priėmimo iš tanklaivių įrenginius. Taip atsirado galimybė pigesnių degalų atsigabenti jūra. Pirmasis tanklaivis su  8 tūkst.  tonų  benzino siunta atplaukė į Klaipėdos uostą  2010 m. sausio mėnesį.

Degalų importo terminalo pajėgumas, išvežant degalus tik benzinvežiais, siekia apie 300 tūkst. tonų per metus. „Klaipėdos nafta“ į minėtų įrenginių rekonstrukciją investavo apie 10 mln. litų nuosavų lėšų.

Kitas liberalizavimo etapas - verslininkams buvo leista už Lietuvos ribų saugoti iki 30 proc. laikomų atsargų.

Naujoji tvarka, kai net 100 proc. atsargų bus galima saugoti bet kurioje ES valstybėje, kurioje verslininkai turi ar gali išsinuomoti laisvų talpyklų, galutinai liberalizuos naftos produktų laikymo sistemą ir skatins konkurenciją rinkoje.

Pritarus pakeitimui apribojimų dėl degalų saugojimo neliks, tačiau numatyta, kad Lietuvos teritorijoje privalės būti saugoma valstybės atsargų bent 30-čiai dienų. Ši pareiga įstatymo projektu yra pavedama valstybės įmonei  „Lietuvos naftos produktų agentūra“, kuri kaupia naftos produktų atsargas valstybės lėšomis.  

Šio įstatymo projekto svarstymas įtrauktas į Seimo rudens sesiją. Įstatymas turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio 1 d.