Sklandžiam Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesui užtikrinti – atnaujintas planas

Data

2017 12 13

Įvertinimas
0
S_M_7115.jpg

Vyriausybė šiandien patvirtino atnaujintą Ignalinos atominės elektrinės (AE) eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos planą. Jame taip pat numatytos ir priemonės, skirtos sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, kilusius regione uždarius Ignalinos AE.

Planas skirtas tam, kad būtų užtikrintas saugus ir sklandus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesas, o jam skirtos lėšos būtų naudojamos skaidriai ir efektyviai. Į planą įtrauktos priemonės, susijusios su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu, kurias vykdys ministerijos, kitos institucijos ir valstybės įmonės 2018–2020 m. 

Taip pat numatytos priemonės, skirtos sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regione. Viena jų – 10 proc. elektros tarifo lengvata Ignalinos bei Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybių gyventojams. 

„Suprasdami situaciją, kurioje atsidūrė regionas po Ignalinos AE uždarymo, ateityje ieškosime ne tik simbolinių, bet ir ilgalaikių bei tvarių sprendimų, leisiančių gerinti socialinę ir ekonominę situaciją šiame regione“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 

Numatoma, kad 2018 m. valstybės įmonė Ignalinos AE užbaigs Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso bei Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statybas, taip pat pradės statyti Trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną. Įmonė toliau tobulins veiklos organizavimo ir valdymo procesus. 

Didžioji dalis (78 proc.) į planą įtrauktų priemonių bus finansuojamos iš ES paramos Ignalinos programos lėšų. Kiti numatytų plano priemonių finansavimo šaltiniai: Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšos, valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondas ir nuosavos lėšos. 

Planuojama, kad planui įgyvendinti 2018 m. reikės 107 mln. eurų, 2019 m. – 96 mln. eurų, 2020 m. – 93 mln. eurų. Planas yra atnaujinamas kasmet, trejų ateinančių metų periodui.