Siūlomos priemonės mažinti šešėlinės ekonomikos mastą naftos produktų prekybos srityje

Data

2018 12 03

Įvertinimas
1
fuel-1596622_1920.jpg

Lapkričio 30 d. energetikos ministerija viešajam derinimui pateikė Energetikos įstatymo pakeitimų projektą, kuriuo tobulinama didmeninės prekybos naftos produktais reguliavimo tvarka. Pakeitimai svarbūs įgyvendinant priemones prieš PVM grobstymą, o valstybės biudžetas galėtų sutaupyti sumas, kurių šiuo metu netenka dėl šešėlinės veiklos prekybos naftos produktais rinkoje.

Pakeitimais siūloma centralizuoti esamą prekybos naftos produktais licencijavimo modelį. Pagal naująją tvarką leidimus verstis prekybos naftos produktais išduotų Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – šiuo metu šią funkciją atlieka savivaldybių administracijos.

Taip pat siūloma didinti galiojančių leidimų sustabdymo procedūrų efektyvumą, kai leidimą turintys asmenys netenkina sąlygų reguliuojamai veiklai vykdyti. Tai reiškia, kad nustačius reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, leidimą išduodanti institucija galėtų nedelsiant sustabdyti leidimo galiojimą.

Energetikos ministerija siūlo griežtinti reikalavimus didmeninėje prekybos nefasuotais naftos produktais rinkoje veikiančių asmenų patikimumui ir reputacijai. Tam būtų numatyta papildoma reguliuojamos veiklos sąlyga – leidimą gauti pretenduojantis asmuo turėtų atitikti minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme.

Visos aukščiau išvardintos priemonės, kompleksiškai jau su 2017 metais priimtomis priemonėmis dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų privalomumo, leistų mažinti šešėlinės ekonomikos mastą naftos produktų prekybos srityje. Taip pat jos prisidėtų prie sąžiningų konkurencinių sąlygų kūrimo bei leistų efektyviau surinkti mokesčius.

Teisės aktų pakeitimai parengti remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) siūlymais dėl didmeninės prekybos naftos produktais reguliavimo tobulinimo. FNTT šias rekomendacijas parengė, atsižvelgdama į neigiamas šešėlinės ekonomikos plėtros tendencijas didmeninės prekybos naftos produktais rinkoje bei pasinaudodama gerąja Lenkijos praktika.

Pastaruoju metu FNTT atliktų bei atliekamų kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminių tyrimų analizė rodo, kad tarptautinės organizuotos grupės, vykdydamos prekybą nefasuotais naftos produktais bei siekdamos išvengti mokesčių už realizuotą kurą (PVM ir kai kuriais atvejais akcizų), sukuria dirbtines sandorių grandines. Tokiose grandinėse dažnai veikia realios ekonominės veiklos nevykdančios, tačiau leidimus verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais turinčios įmonės. 2016-2018 m. FNTT pradėjo 14 ikiteisminių tyrimų, kurių metu nustatyta, kad tokioms veikoms panaudotos 124 „fiktyvios“ įmonės – žala dėl nesumokėtų mokesčių viršija 32 mln. eurų.

Su energetikos įstatymo pakeitimų projektus susipažinti galima Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje. Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki šių metų gruodžio 11 dienos.