Siūloma kaip sumažinti transporto sektoriaus keliamą taršą

electric-charge-2301604_1920.jpg

Šiandien energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas Vyriausybėje pristatė Alternatyvių degalų įstatymo (ADĮ) projektą, kuriame numatomos priemonės ir veiksmai padėsiantys valstybei pereiti prie mažiau taršaus transporto sektoriaus ir kartu mažinti jo poveikį klimato kaitai. Šis įstatymas taip pat pateiktas derinimui su visuomene.

Pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, Lietuva turės pareiti prie mažiau taršaus viešojo transporto, plėsti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir labiau skatinti netaršių transporto priemonių naudojimą.

„Žaliasis kursas turi būti įgyvendinamas visuose sektoriuose ir transportas – ne išimtis. Šiandien transporto sektorius suvartoja energijos daugiausia iš visų sektorių – apie 40 proc. Todėl atsinaujinančių išteklių didėjimas transporte yra kritiškai svarbus. Kokia kryptimi turime judėti jau esame nubrėžę Nacionalinėje energetikos strategijoje, Nacionaliniame energetikos ir klimato plane. Šis įstatymas leis įgyvendinti užsibrėžtus valstybės tikslus ir kartu sukurs naujas galimybes mūsų žaliajam verslui“, –  sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Parengti įstatymo projektai sudarys prielaidas transporto transformacijai, kad 2030 m. 15 proc. šiame sektoriuje suvartojamos energijos būtų iš atsinaujinančių energijos šaltinių (AEI).

Šis pokytis bus įgyvendinamas per tris pagrindines veiksmų kryptis. Pirmoji – numatomos elektrinio transporto skatinimo priemones, kurios galios iki tol, kol elektra varomi automobiliai sudarys bent 10 proc. lengvųjų automobilių parko. Bus vykdoma elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra – viešos įkrovimo prieigos ne mažiau nei kas 50 kilometrų. 2020 m. startuos paramos priemonės naujiems ir naudotiems elektromobiliams įsigyti.

Svarbūs pokyčiai laukia viešojo transporto sektoriaus. Viešasis sektorius įsigis vis didesnę dalį netaršių transporto priemonių, o nuo 2026 m. 100 proc.  naujai įsigyjamų viešojo transporto priemonių bus netaršios. Nuo 2029 m. viešajame transporte bus naudojami tik alternatyvūs degalai.  

ADĮ projektas numato atskirus įpareigojimus savivaldybėms siekiant plėtoti mažiau taršų transportą. Savivaldybės turės parengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planus ir  miestuose nustatyti mažos taršos transporto zonas, į kurias galėtų patekti tik netaršios transporto priemonės.

Numatoma, kad 2030 m. biometanas sudarys bent 5 proc. transporto suvartojamos energijos. Bus skiriama parama biometano gamybos ir valymo įrenginiams, sudaromos galimybės tiekti biometaną į gamtinių dujų tinklus, teikiama parama dujomis varomoms transporto priemonėms su įpareigojimu pirkti biometaną.

Bus didinami įpareigojimai biodegalų maišymui į iškastinį kurą. Bus skatinamas pažangiųjų degalų (pavyzdžiui iš atliekų) gamyba ir naudojimas. Į tradicinį kurą turės būti įmaišoma daugiau biodegalų. Numatoma, kad 2030 m. biodegalų dalis dujose turės sudaryti 8,2 proc., o dyzeline ir benzine – 9,2 proc.

Visos suinteresuotos pusės kviečiamos dalyvauti viešojoje konsultacijoje ir teikti pasiūlymus.

Viešąją konsultaciją rasite čia.