Sinchronizacijos su Europos tinklais projektų eiga bus pristatyta Vyriausybėje

Data

2020 02 11

Įvertinimas
0
turn-on-2917047_1920.jpg

Energetikos ministerija pateikė Vyriausybei ataskaitą apie elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su Europos tinklais projekto eigą ir 2019 m. atliktus svarbiausius darbus. Ji bus svarstoma rytoj Vyriausybės pasitarime.

„Vykdome nuolatinę projekto priežiūrą ir kontrolę siekdami, kad šalies strateginio energetinio saugumo projekto darbai vyktų pagal patvirtintą planą, o iššūkiai, kurie neišvengiamai kyla ar gali kilti įgyvendinant tokio didžiulio mąsto projektus, būtų bendromis pastangomis greitai ir efektyviai sprendžiami“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Sinchronizacijos projekto eiga pristatoma, įgyvendinant 2019 m. rugsėjį Vyriausybės priimtą  Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais veiksmų ir priemonių planą. Planas patvirtintas, siekiant užtikrinti sklandų sinchronizacijos projekto įgyvendinimą pagal numatytus terminus.

2019 m. rugpjūtį Vyriausybė patvirtino keturiolika sinchronizacijos infrastruktūros projektų, kuriems suteiktas ypatingos valstybinės svarbos statusas.

Jau startavo darbai visuose jų: vienur – prasidėjo parengiamieji etapai, kai kuriuose – jau įpusėta su statybomis, vienas projektas yra pilnai įgyvendintas. 2019 m. buvo baigti 330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimo darbai. Jau pradėti didžiausio sinchronizacijos projekto – jungties „Harmony Link“ statybos teritorijų planavimo darbai Lietuvos teritorijoje, atliekama jūrinio kabelio trasos studija.

2019 m. intensyviai vyko Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema. Atlikta daugiau nei pusė visų numatytų projekto darbų, tarp jų – išmontuota galingiausia Baltijos šalis su Rusija ir Baltarusija siejusi gija ­– 750 kV tarpsisteminės elektros perdavimo linija tarp Lietuvos ir Baltarusijos.

2019 m. Lietuva, Latvija ir Estija užsitikrino maksimalų galimą – 75 proc. – ES finansavimą pirmajam sinchronizacijos etapui. Šiuo metu bendradarbiaujant Baltijos šalims ir Lenkijai intensyviai rengiamos paraiškos antrajam finansavimo etapui. Šios paraiškos turi būti pateiktos iki šių metų gegužės mėnesio pabaigos, siekiant užsitikrinti tolimesnį savalaikį ir kaip įmanoma didesnį Europos Sąjungos (ES) finansavimą.

Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad įgyvendinant valstybinės svarbos sinchronizacijos projektą, papildomą riziką šio projekto įgyvendinimui nustatytais terminais kelia griežtos privalomos viešųjų pirkimų procedūros. Todėl planuojama siūlyti nustatyti lankstesnes viešųjų pirkimų procedūras ypatingos valstybinės svarbos projektams.

Sinchronizacija yra prioritetinis Europos Komisijos energetikos projektas.

Baltijos šalių elektros perdavimo sistema istoriškai buvo plėtota ir iki dabar veikia kaip sudėtinė  IPS/UPS elektros sistemos, centralizuotai valdomos iš Rusijos, dalis. Po Baltijos šalių prisijungimo prie ES, atsirado realios galimybės integruoti Baltijos šalių elektros energetikos infrastruktūrą, elektros rinką ir valdymą į Vakarų Europos elektros sistemas. Elektros energetikos sistemos sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais yra strateginis energetikos srities projektas, kuris leis galutinai užtikrinti nepriklausomą elektros energetikos sistemos valdymą, vadovaujantis europietiškais sistemos valdymo standartais