Seimui pritarus bus rengiami elektros bei dujų tiekimo saugumo užtikrinimo planai pagal vieningą ES praktiką

Data

2020 06 25

Įvertinimas
0
accomplished-3385078_1920.jpg

Seimas šiandien pritarė Energetikos įstatymo pakeitimui, kuriuo įgyvendinama vieninga Europos Sąjungos (ES) praktika elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo ir krizių prevencijos srityse, pasirengiant jų valdymui tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygiu.

Elektros energetikos įstatymo pakeitimais įtvirtinami pagrindiniai elektros energetikos sektoriaus krizių prevencijos, pasiruošimo šioms krizėms ir jų valdymo teisiniai pagrindai. Taip pat nustatytas atitinkamų funkcijų elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimo procese pasidalijimas tarp atsakingų institucijų.

Gamtinių dujų įstatymo pakeitimai susiję su gamtinių dujų tiekimo saugumo reguliavimu, siekiant formuoti bendrą praktiką elektros ir dujų sektoriuose. Numatoma, kad tiek dujų, tiek elektros tiekimo rizikos vertinimus ir pasirengimo valdyti rizikas planus, bendradarbiaudama su sektoriaus įmonėmis ir institucijomis, ruoš Lietuvos energetikos agentūra.

Iki šiol elektros energetikos sektoriaus krizių valdymo planai buvo numatyti nacionaliniu lygiu teisės aktuose, pagal kuriuos atsakingos institucijos ir įmonės veiktų įvykus nenumatytoms aplinkybėms. Visose ES valstybės narėse iki 2022 m. turi būti parengti bendri, tarpvalstybiniu lygmeniu suderinti planai, taip siekiant užtikrinti sąlygas efektyviai prevenciškai pasirengti krizėms energetikos sektoriuje, pasiruošti jas valdyti nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Taip pat buvo pritarta tam, kad į Gamtinių dujų įstatymą būtų perkeliamos aktualios 2019 m. pakoreguotos ES Dujų direktyvos nuostatos. Tai reiškia, kad nustatant reguliuojamas kainas Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suteiks tinkamas paskatas gamtinių dujų perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu didinti energijos vartojimo efektyvumą, skatinti rinkos integraciją ir tiekimo saugumą bei remti su tuo susijusius mokslinius tyrimus.