Seimas pritarė svarbiam sprendimui, kuris atveria kelią stoti į Tarptautinę energetikos agentūrą

Data

2020 06 25

Įvertinimas
0
business-3167295_1920.jpg

Seimas šiandien pritarė Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimams dėl naftos atsargų panaudojimo. Tai atveria galimybes Lietuvai stoti į Tarptautinę energetikos agentūrą (TEA). Viena iš svarbiausių įstojimo į TEA sąlygų - dalyvauti valstybių narių kolektyviniuose veiksmuose dėl naftos atsargų panaudojimo, kilus nenumatytoms aplinkybėms.

„Šiandien buvo žengtas būtinas žingsnis narystės TEA link. Lietuvos buvimas vienoje iš įtakingiausių energetikos organizacijų pasaulyje – tai mūsų valstybės pripažinimo įrodymas. Mes galėsime aktyviai dalyvauti svarbiuose pokyčiuose ir perimti geriausią patirtį pereinant prie žaliosios energetikos ir klimato požiūriu neutralios ekonomikos“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Iki šiol galiojančiuose teisės aktuose nebuvo numatyta galimybės Lietuvai dalyvauti TEA valstybių narių kolektyviniuose veiksmuose reaguojant į tarptautines naftos tiekimo krizes. O nuo šiol Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai yra sutekta teisė priimti sprendimus dėl naftos atsargų panaudojimo, dalyvaujant kolektyviniuose TEA veiksmuose.

TEA šalys narės kaupia naftos produktų ir naftos atsargas, siekiant reaguoti į naftos tiekimo sutrikimus TEA narėse, kainų svyravimus ir krizines situacijas. Nuo pat TEA veiklos pradžios 1974 m. toks mechanizmas, kai reaguota į naftos tiekimo pokyčius ir naudotos valstybių naftos atsargos, buvo panaudotas tris kartus.

Be nacionalinių teisės aktų pakeitimų, Lietuvoje stojimo į TEA procese bus vykdomos dvi peržiūros – atsako į ekstremalias situacijas bei giluminė energetikos sektoriaus, kurias planuojama šiemet atliks TEA deleguoti ekspertai. Peržiūrų metu bus vertinamas Lietuvos teisinis reguliavimas, taip pat ir Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatų atitikimas TEA reikalavimams, todėl šis pakeitimas yra būtinas. Atlikus šias peržiūras ir pritarus TEA valdybai, kad Lietuva atitinka narystės TEA standartus, Seime turės būti ratifikuotas 1974 m. lapkričio 18 d. susitarimas dėl tarptautinės energetikos programos. Tuomet Lietuva galės tapti pilnateise TEA nare. Planuojama, kad tai įvyks 2021 m.

Primename, kad TEA valdyba 2019 m. birželį pritarė Lietuvos prašymui stoti į šią prestižinę organizaciją. Stojimo procesas įprastai trunka iki penkerių metų, tačiau Lietuva yra pasirengusi kaip įmanoma greičiau įgyvendinti narystės reikalavimus, kad galėtų pasinaudoti TEA narystės nauda. Lietuvai ypač aktualios TEA ekspertinės žinios, kurios leistų spartinti pokyčius energetikoje, ieškoti optimaliausių sprendimų pereinant prie klimatui neutralios energetikos, stiprinant valstybės energetikos inovacijų politiką, didinant energetinį efektyvumą