Seimas pradeda svarstyti ilgalaikio SGD importo užtikrinimo modelį

Data

2018 12 04

Įvertinimas
1
20141028_151312.jpg

Gruodžio 4 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas Seime pristatė Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo bei Valstybės skolos įstatymų pakeitimų projektus. Seimui pritarus pateiktiems siūlymams, būtų sukurtas teisinis pagrindas ilgalaikio SGD importo į Lietuvą užtikrinimui ir galimybė jau 2019 m. sumažinti Klaipėdos SGD terminalo veiklos sąnaudas. 

„Į Seimą atkeliaujame su plačiai išdiskutuotu, ne politiniais ar emociniais argumentais, o racionalia sąnaudų ir naudos analize paremtu sprendimu. Ilgalaikio SGD importo užtikrinimo klausimas valstybei svarbus strategiškai, vartotojams – ekonomiškai, o SGD terminalą valdančiai „Klaipėdos naftai“ atsiranda pareiga toliau nuosekliai optimizuoti šio terminalo išlaikymą“, – sako energetikos ministras.

Siūlomas ilgalaikis SGD tiekimo modelis leistų 23–25 mln. eurų sumažinti SGD terminalo metines veiklos sąnaudas. Toks taupymo efektas trumpuoju laikotarpiu būtų pasiektas Klaipėdos SGD terminalo veiklos sąnaudas išdėstant ne per 10 metų SGD laivo-saugyklos nuomos laikotarpį kaip yra dabar, bet per visą numatomą SGD terminalo veiklos laikotarpį. Toks principas laikomas subalansuotu ir teisingu tiek dabarties, tiek ateities gamtinių dujų vartotojų atžvilgiu. 

Šiuo metu Klaipėdos SGD terminalo veiklos sąnaudos siekia apie 66 mln. eurų per metus. Šiuos pinigus sumoka Lietuvos gamtinių dujų sistemos naudotojai ir gamtinių dujų vartotojai – verslui ir pramonei tenka 25 proc. šių sąnaudų dalis, 20 proc. sumoka šilumos vartotojai, buitiniai ir kt. smulkieji vartotojai – 25 proc., energijos gamintojai, kurių veikla būtina energijos saugumui užtikrinti – 30 proc.

Vyriausybė atliko reikalingus parengiamuosius darbus dėl ilgalaikio SGD importo į Lietuvą užtikrinimo ir Klaipėdos SGD terminalo veiklos sąnaudų mažinimo. 2017 m. patvirtintame Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta, kad sprendimai dėl SGD laivo-saugyklos įsigijimo po 2024 m. turi būti priimti 2018 m. paskutinį ketvirtį.

Pagal šį planą buvo numatyta, kad priemonės, kurios leis sumažinti SGD terminalo išlaikymo ir būtinojo kiekio tiekimo sąnaudas, turi būti įgyvendintos iki 2019 m. paskutinio ketvirčio. Tačiau Seimui pritarus įstatymų pakeitimams dėl SGD laivo-saugyklos ateities, planuojama, kad jau nuo 2019 m. antros pusės už SGD infrastruktūrą vartotojai kasmet mokėtų apie 40 proc. mažiau. 

Seimas jau svarsto dar vieną įstatymų paketą, kuris susijęs su SGD terminalo būtinojo kiekio realizavimo modelio keitimu, kas preliminariais skaičiavimais leistų apie 6 mln. eurų sumažinti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir vadinamosios saugumo dedamosios sąnaudas. Jeigu gruodį Seime bus pritarta šiam paketui, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija turės koreguoti lapkritį nustatytą saugumo dedamąją kitiems metams. 

Šių metų balandį tarptautinės kompanijos „Pöyry Management Consulting“ ekspertų parengta nepriklausoma ekonominė analizė parodė, kad užsitikrinus ilgalaikę prieigą prie SGD rinkos, bus garantuotas tiek gamtinių dujų tiekimo saugumas, tiek dujų kainos konkurencingumas. Ekspertų skaičiavimais, ilgalaikio SGD tiekimo modelio kuriama ekonominė nauda Lietuvai sieks nuo 60 iki 160 mln. eurų per metus, priklausomai nuo tuo metu veiksiančio rinkos modelio.

Studija taip pat parodė, kad SGD laivo-saugyklos įsigijimo teikiama nauda viršija sąnaudas kiekvienos nagrinėtos rinkos struktūros atveju, todėl Lietuvai naudinga išlaikyti SGD terminalo veiklą po 2024 m. Analizėje taip pat konstatuota, kad grynoji nauda Lietuvai yra didžiausia, kai SGD laivas įsigyjamas nuosavybės teise. Be to, tai suteikia daugiausia lankstumo reaguojant į galimus pokyčius SGD rinkoje. 

Rugpjūtį Vyriausybės Ekonominės infrastruktūros plėtros komisija, atsižvelgdama į išsamią techninę ir ekonominę analizę bei nepriklausomų tarptautinių konsultantų rekomendacijas, pritarė sprendimui įsigyti SGD laivą-saugyklą 2024 m. ir pavedė Energetikos ministerijai parengti reikalingus teisės aktų pakeitimus.

Įvertinant Klaipėdos SGD terminalo reikšmę šalies energetiniam saugumui ir poveikį konkurencijos gamtinių dujų rinkoje užtikrinimui, 2018 m. birželį Seimo patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje konstatuota, kad ilgalaikio SGD tiekimo tęstinumo užtikrinimas yra strategiškai svarbus Lietuvai ir sprendimas dėl to reikalingas dar šiemet.