header image

Rokiškio transformatorių pastotės rekonstrukcija turės įtakos miesto ekonomikos augimui ir plėtrai

Data

2011 12 13

Įvertinimas
0
Rokiškio transformatorių pastotės rekonstrukcija turės įtakos miesto ekonomikos augimui ir plėtrai
Rokiškio transformatorių pastotės rekonstrukcija turės įtakos miesto ekonomikos augimui ir plėtrai
AB LESTO (LESTO) užbaigė vieną stambiausių skirstomojo tinklo modernizavimo projektų – Rokiškio 110/35/10 kV transformatorių pastotės (TP) rekonstrukciją. Rokiškio TP rekonstrukcijos projekto įvykdymui bendrovė skyrė 5,7 mln. litų investicijų, iš jų 2,1 mln. litų sudarė Europos  regioninės plėtros fondo lėšos.

Rokiškio TP rekonstrukcijų projektas buvo pradėtas AB Rytų skirstomieji tinklai iniciatyva pernai spalį. Įvykdžius rekonstrukciją ir modernizavimą atsirado prielaidos miesto ekonomikos plėtrai, augimui ir užimtumo lygio kilimui.

Rokiškio TP rekonstrukcija ir modernizavimas yra vienas reikšmingiausių skirstomojo tinklo modernizavimo projektų Panevėžio regione. Vykdant rekonstrukciją buvo suremontuoti du (25 MVA ir 16 MVA galios) transformatoriai, sumontuotos naujos 35 kV ir 10 kV uždarosios skirstyklos, žaibosaugos įrenginiai, pakeisti 10 kV kabeliai, nutiesti privažiavimo keliai, įrengta avarinio transformatorių alyvos išsiliejimo surinkimo sistema. Elektros tiekimo ir skirstymo įrenginius pakeitus naujais, padidėjo elektros energijos tiekimo patikimumas, sumažėjo tinklo eksploatavimo išlaidos bei nepalankus poveikis aplinkai. Įdiegta nuotolinio įrenginių valdymo sistema SCADA užtikrina trumpesnį galimų gedimų ir avarijų padarinių tinkle nustatymo ir pašalinimo trukmę. Inovatyvių ir draugiškų aplinkai technologijų pagalba bus išvengta kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką.

Atlikus Rokiškio TP rekonstrukciją padidėjo ir miesto patrauklumas investicijoms – atsirado prielaidos miesto ekonomikos plėtrai, augimui ir užimtumo lygio kilimui.

Rokiškio TP rekonstrukcijų būtinybę lėmė bendrovės tikslas – užtikrinti elektros tiekimo patikimumą vartotojams, kurių poreikiai kasmet auga. Iš šios pastotės elektros energija tiekiama daugiau kaip 6000 vartotojų, iš jų – apie 200 Rokiškyje veikiančių įmonių bei visuomeninės paskirties įstaigų.

Rokiškio TP rekonstrukcijai skirtas dalinis finansavimas pagal Europos regioninės plėtros fondo projektą (Nr. LVPA-S-VP2-4.2-ŪM-01-K-002).