header image

Rinkos dalyviai aktyviai domisi elektros energetikos sistemos adekvatumui užtikrinti kuriama pajėgumų sistema

Data

2019 10 10

Įvertinimas
1
5309792224_7bb360c828_ba.png

Spalio 8 d. Energetikos ministerijoje įvyko viešoji diskusija, kurios metu visoms suinteresuotosioms pusėms pristatyti Elektros energetikos įstatymo pakeitimai, kuriais Lietuvoje numatoma sukurti ir įgyvendinti pajėgumų mechanizmą.

Siūlomas pajėgumų mechanizmas yra technologiškai neutralus. Tai reiškia, kad jame galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos, bet ir kaupimo ir reguliavimo apkrova sprendimai. Taip pat galės būti panaudojami ne tik esami, bet ir būsimi elektros įrenginiai, kuriuos iki pajėgumų kiekio pateikimo laikotarpio pradžios įrengtų pajėgumų aukciono dalyviai.

„Energetikos ministerija šiuo metu kuria sistemą, kuri padės užtikrinti patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m. – elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais. Džiaugiamės, kad tai sulaukia didelio rinkos dalyvių ir institucijų atstovų susidomėjimo bei aktyvios diskusijos“, – sako energetikos viceministras Egidijus Purlys.  

Elektros energetikos įstatymo projektu siūloma įtvirtinti pajėgumų mechanizmą, kuris leistų užtikrinti sistemos adekvatumą ir išlaikyti tikėtiną apkrovos praradimo tikimybę (LOLE –angl. Lost of Load Expectation) ne didesnę kaip 8 val. per kiekvienus metus.

Pajėgumų mechanizme galėtų dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.

Pajėgumų mechanizmo įgyvendinimas yra svarbus siekiant įgyvendinti Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytus tikslus, susijusius su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, vietinės elektros energijos gamybos didinimu bei sklandžiu Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos energetikos sistema projekto įgyvendinimu.

Susitikimo metu vyko aktyvi diskusija, dalyviai domėjosi su pajėgumų mechanizmo sukūrimu ir įgyvendinimu susijusiais koncepciniais ir praktiniais, dalyvavimo pajėgumų aukcionuose, klausimais.

Su diskusijos metu pateiktu pristatymu galite susipažinti ČIA.

Su visais siūlomais Elektros energetikos įstatymo pakeitimais galite susipažinti šiais:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a60855a0de1e11e9a85be81119c7a8fa

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1a7437c0de1e11e9a85be81119c7a8fa
 

Primename, kad pastabas bei pasiūlymus aukščiau nurodytiems Elektros energetikos įstatymo pakeitimams prašome teikti iki 2019 m. spalio 10 d.