Rengiamasi skelbti kvietimus mažos galios atsinaujinančios energetikos projektams ir moksliniams tyrimams plėtoti

Data

2020 10 28

Įvertinimas
1
windrader-1048981_1920.jpg

Vyriausybė pritarė paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui ir moksliniams tyrimams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašui (toliau – Aprašas). Jis atveria galimybes skelbti kvietimus atsinaujinančiai energetikai ir moksliniams tyrimams plėtoti.

Aprašu, kuris įsigalios lapkričio 3 d., nustatomos pagrindinės sąlygos, kuriomis vadovaujantis galės būti paskirstomi valstybės biudžeto asignavimai, savanoriškos užsienio valstybių lėšos bei pajamos, gautos vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų ir įgyvendinant bendrus projektus kartu su kitomis valstybėmis. Taip pat nustatomi pagrindiniai reikalavimai projektams ir projekto paraiškų teikėjams, projektų atrankos inicijavimui, vykdymui ir priežiūrai, funkcijų, teisių ir atsakomybės pasiskirstymas tarp institucijų.

Pagal šį aprašą Energetikos ministerija priskiriama atsakinga už paramos projektų įgyvendinimo koordinavimą ir paramos šaltinių lėšų tinkamą panaudojimą. Energetikos ministerija patvirtins Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo aprašą, kuriuo numatoma paskirstyti paramą asmenims, siekiantiems plėtoti mažos galios saulės (iki 500 kW) ar vėjo (iki 3 MW) elektrines, jungiamas prie skirstomųjų tinklų.

Priemonei numatyta skirti mažiausiai 7 mln. eurų, gautų už atsinaujinančių elektros energijos išteklių statistinius perdavimus Liuksemburgui. Numatyta, kad dėl paramos galės kreiptis ir asmenys, jau pradėję plėtoti projektus, t.y. gavę leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šiems asmenims bus suteiktas didesnis balų skaičius, vertinant paraišką. Taip pat prioritetas bus skiriamas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų plėtojamiems projektams. Planuojama, kad pirmasis kvietimas pagal šią priemonę bus paskelbtas lapkričio antroje pusėje.

Taip pat Energetikos ministerija patvirtins mokslinių tyrimų atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo aprašą, kuriuo skatinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. Priemonei skirta apie 1,2 mln. eurų, kurie gauti už atsinaujinančių elektros energijos išteklių statistinius perdavimus Liuksemburgui. Prioritetas bus skiriamas kuriamo produkto technologiniam naujumui ir inovatyvumui, planuojamiems technologiniams pasiekimams.

Šiuo metu rengiamos lėšų paskirstymo tvarkos, su kuriomis plačiau susipažinti galite čia.