Pristatyta Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo pažanga ir artimiausi planai

Data

2020 08 12

Įvertinimas
0
accomplished-3385078_1920.jpg

Šiandien Vyriausybei pristatyta Ignalinos atominės elektrinės (Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo pažanga bei artimiausiu metu planuojami darbai.

Svarbu pažymėti, kad Ignalinos AE reaktorių blokai ir technologinė įranga prižiūrimi laikantis branduolinės saugos reikalavimų. 2019 m. nebuvo esminių IAE saugios eksploatacijos bei priežiūros pažeidimų.

Pasiekta Ignalinos AE įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo pažanga, iš viso jau išmontuota 39 876 tonos Ignalinos AE įrangos.  Planuojama, kad iki 2020 m. pabaigos bus išmontuota dar 3 952  tonų įrangos. Taip pat iki 2019 m. pabaigos buvo apdorota 33 894 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų, o 7 733 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų buvo išvežta į laikinas saugyklas. Šiuo metu iš pirmojo Ignalinos AE bloko jau yra išvežtas visas nepažeistas kuras ir vykdomi pažeisto kuro, kurio tvarkymas yra techniškai sudėtingesnis ir reikalaujantis daugiau laiko,  tvarkymo darbai. Planuojama į saugyklą visą kurą pervežti iki 2022 m. spalio mėn.

Didžiausias iššūkis, kurį VĮ Ignalinos AE tenka spręsti − reaktorių įrangos išmontavimas. 2019 m. užbaigtas projekto „1-ojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas (R1 ir R2 zonos)“ išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinės dokumentacijos rengimas, pradėtas licencijavimo procesas. Rengiamasi skelbti konkursą reaktorių aktyviosios zonos R3 išmontavimo galimybių studijai, poveikio aplinkai vertinimui ir kitiems dokumentams parengti.

Per 2019 m. iš viso priemonių vykdytojams išmokėta 54,9 mln. eurų Ignalinos programos lėšų, iš kurių didžiąją dalį (85 proc.) sudarė ES lėšos. Numatoma, kad per 2020 m. Ignalinos programai bus skirta dar 68,29 mln. eurų iš ES paramos lėšų. Savo ruožtu, Lietuva yra įsipareigojusi finansuoti ne mažiau 14 proc. IAE eksploatavimo nutraukimo išlaidų.

2020 m. rugpjūčio 11 d. energetikos ministras patvirtino atnaujintą Galutinį Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą. Įvertinus iki dabar sukauptą eksploatavimo nutraukimo darbų patirtį, atnaujintame plane patikslinta eksploatavimo nutraukimo projektų apimtis ir eiga, bendra darbų kaina ir galutinė darbų pabaiga išliko nepakitusi.

Planuojama Ignalinos AE išmontavimo darbų pabaiga 2038 m.