Pradedamas rengti specialusis susisiekimo komunikacijų planas

Data

2010 09 10

Įvertinimas
0

Energetikos ministerija informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3-39/1-23 „Dėl specialiojo plano rengimo“ (Žin., 2010, Nr. 16-777) pradedamas rengti specialusis susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams vežti naujos atominės elektrinės statybai, planas.

Planavimo organizatorius – UAB „Visagino atominė elektrinė“, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 278 2998, faks. (8 5) 278 2115, el. paštas: vigilija.cidzikiene@vae.lt, www.vae.lt.

Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6574, faks. (8 5) 261 7507, el. paštas: vae@sweco.lt, www.sweco.lt.

Specialiojo planavimo tikslas: nustatyti ir patvirtinti didžiagabaričių ir sunkiasvorių krovinių gabenimo maršrutą į naują atominę elektrinę Visagine, modernizuoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros tinklą, skatinti multimodalinių vežimų galimybes ir sudaryti sąlygas gamybos sektoriaus plėtojimui.

Specialiojo plano apimtyje bus rengiamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Visuomenė gali raštu teikti pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamo specialiojo plano sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui nurodytais adresais, taip pat elektroniniu paštu visą planavimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo – konferencijos ir jos metu.