Patvirtintos kainos atsinaujinančios elektros energijos aukcionams

Data

2019 05 31

Įvertinimas
0
windrader-474576_1920.jpg

Gegužės 30-31 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) nustatė elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių (AEI) kainas, kurios bus naudojamos maksimalaus kainos priedo nustatymui dėl kurio energijos gamintojai varžysis rugsėjo pradžioje skelbiamame aukcione. Jo metu bus paskirstyta 0,3 teravatvalandžių dydžio elektros energijos kvota. Paskelbus pirmąjį aukcioną, bus patvirtintas visų tolimesnių aukcionų tvarkaraštis.

„Tai yra vienas paskutinių žingsnių iš penkių iki šiol atliktų, kurio reikėjo, kad taip, kaip ir planuota – šį rugsėjį – skelbtume atvirus, skaidrius ir konkurencingus aukcionus atsinaujinančius energijos išteklius naudosiančioms elektrinėms statyti. Šios naujosios žaliosios energetikos plėtros sukurta vertė bus akivaizdi – iki 2025 m. Lietuva pasigamins dvigubai daugiau „žaliosios“ elektros ir trečdaliu sumažins priklausomybę nuo elektros importo ir tai bus daroma rinkai artimomis kainomis“, – sako energetikos ministras  Žygimantas Vaičiūnas.

2018 m. pabaigoje Seimas pritarė naujam atsinaujinančios energetikos plėtros modeliui, pagal kurį parama AEI elektrinėms bus skirstoma technologiškai neutralių aukcionų būdu. Svarbiausias kriterijus, lemsiantis naujų aukcionų laimėtojus – mažiausias priedas prie elektros energijos rinkos kainos „Nordpool“ biržoje, kuris bus mokamas 12 metų laikotarpiu.

Šiam priedui nustatyti, VKEKK posėdyje buvo patvirtintos dvi kainos – atskaitinė ir didžiausia. Atskaitinė kaina, kuri sudaro 45,07 eurų už megavatvalandę (MWh), nustatoma konkrečiam aukcionui ir padės nustatyti maksimalų kainos priedą aukciono dalyviams. Tuo tarpu didžiausia kaina, kuri sudaro 48,93 eurų už 1 MWh, nustatoma visam 12 metų skatinimo laikotarpiui ir bus naudojama gamintojui išmokamam kainos priedui apskaičiuoti, kai laimėto kainos priedo ir rinkos kainos suma neviršys didžiausios kainos.

Pagal šias kainas 2019 rugsėjo 2 d. skelbiame aukcione gamintojo maksimalus galimas siūlyti kainos priedas sudarys 3,86 eurų už 1 MWh.

Gamintojams, laimėjusiems aukcioną, priedas arba jo dalis bus mokami dviem atvejais, atsižvelgiant į sekančios paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos dydį.

Tuo atveju, kai sekančios paros valandinės kainos ir aukcione laimėto kainos priedo suma bus didesnė už VKEKK nustatytą didžiausią kainą, gamintojas gaus dalį laimėto priedo, lygų didžiausiosios kainos ir valandinės kainos skirtumui.

Tuo tarpu, jei sekančios paros valandinės kainos ir aukcione laimėto kainos priedo suma bus lygi arba mažesnė už VKEKK nustatytą didžiausią kainą, gamintojas gaus visą laimėtą priedą.

Gamintojui kainos priedas nebus mokamas, kai valandinė kaina bus didesnė už didžiausią kainą arba jai lygi, taip pat kitais atvejais, pavyzdžiui, kai valandinė kaina 6 valandas ar daugiau bus mažesnė už nulį arba lygi nuliui.

Palyginimui, 2018 m. vidutinė sekančios paros elektros energijos kaina prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje sudarė 50 eurų už 1 MWh.

Priedas prie elektros energijos rinkos kainos bus finansuojama iš viešuosius interesus atitinkančias paslaugoms surenkamų lėšų ir vartotojams papildomai nekainuos, kadangi nuo 2021 m. daliai AEI gamintojų, gaunančių paramą pagal dabartinę paramos schemą, baigsis skatinamasis laikotarpis, o paramos intensyvumas bus mažesnis.

Naujuosiuose aukcionuose taip pat galės dalyvauti ir elektros energijos gamintojai iš kitų ES šalių, turinčių tiesioginę jungtį su Lietuva bei įsipareigojusių atverti dalį savo paramos Lietuvos įmonėms. Kitų šalių gamintojai galės varžytis dėl tam tikros dalies planuojamo paskirstyti bendro elektros energijos kiekio.

Daugiau informacijos rasite VKEKK svetainėje.