header image

Patikimam elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti – ilgalaikis pajėgumų mechanizmas

Data

2019 09 24

Įvertinimas
0
power-poles-503935_1920.jpg

Energetikos ministerija viešajam derinimui pateikė Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais Lietuvoje numatoma įgyvendinti pajėgumų mechanizmą. Šiais pakeitimais siekiama sukurti sistemą, kuri padės užtikrinti patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m. – elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais.

Elektros energijos tiekimo saugumas yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos energetikos politikos tikslų. Vienas jo elementų ir yra elektros energetikos sistemos adekvatumas, kuris nusako, ar yra užtikrinamas pakankamas pajėgumų kiekis bei tinklų pralaidumas, būtini patenkinti sutartą šalies elektros energijos vartotojų poreikių lygį. Vertinant elektros energetikos adekvatumą, įvertinami tokie faktoriai, kaip elektros energiją generuojančių šaltinių ir tarpsisteminių jungčių prieinamumas bei elektros energijos tinklų apkrova.

Pernai Kauno technologijos universiteto mokslininkai parengė studiją, kurioje pirmą kartą tikimybiniu metodu buvo įvertintas Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumas dviem – 2019-2024 m. ir 2025-2030 m. – laikotarpiais. Studijos rezultatai parodė, kad norint išlaikyti patikimą elektros energetikos sistemos darbą ir elektros energijos tiekimo saugumą, reikia užtikrinti, jog be dabar veikiančių pajėgumų iki 2025 metų Lietuvoje atsirastų ir nauji pajėgumai.

Elektros energetikos įstatymo projektu siūloma įtvirtinti pajėgumų mechanizmą, kuris leistų užtikrinti sistemos adekvatumą ir išlaikyti tikėtiną apkrovos praradimo tikimybę (LOLE – tikėtina apkrovos praradimo tikimybė (angl. Lost of Load Expectation)) ne didesnę kaip 8 val. per kiekvienus metus.

Siūlomas pajėgumų mechanizmas yra technologiškai neutralus, kas reiškia, kad jame galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos, bet ir kaupimo ir reguliavimo apkrova sprendimai. Taip pat galės būti panaudojami ne tik esami elektros įrenginiai, bet ir būsimi įrenginiai, kuriuos iki pajėgumų kiekio pateikimo laikotarpio pradžios įrengtų pajėgumų aukciono dalyviai.

Pajėgumų mechanizme galėtų dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.

Tai leis užtikrinti didesnę konkurenciją ir pritraukti didesnį aukciono dalyvių skaičių. Be to, patys elektros energijos vartotojai, valdantys reguliavimo apkrova įrenginius, taip pat galės dalyvauti pajėgumų aukcionuose ir tapti pajėgumų tiekėjais (t. y. patys galės pasinaudoti pajėgumų mechanizmo galimybėmis).

Pajėgumų mechanizmo koncepcija Lietuvoje buvo rengiama pagal tarptautinės konsultacijų bendrovės „FTI France SAS“ („Compass Lexecon“) parengė parengtos ilgalaikio galių mechanizmo koncepcijos rekomendacijas. Ši bendrovė yra dalyvavusi, sėkmingai įdiegiant galių mechanizmus Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Austrijoje ir Lenkijoje.

Pajėgumų mechanizmo įgyvendinimas yra svarbus siekiant įgyvendinti Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytus tikslus, susijusius su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, vietinės elektros energijos gamybos didinimu bei sklandžiu Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos energetikos sistema projekto įgyvendinimu.