Paskelbtas viešasis pirkimas dėl Baltijos jūros teritorijos, skirtos vėjo elektrinių plėtrai, specialaus plano parengimo ir jo strateginio poveikio aplinkai vertinimo

Data

2020 11 19

Įvertinimas
0
windrader-1048981_960_720.jpg

Rengiantis jūrinio vėjo Baltijos jūroje plėtrai, Energetikos ministerija kartu su VšĮ „Lietuvos energetikos agentūra“ (LEA) paskelbė viešąjį pirkimą dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui,  inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo. Jūrinio vėjo parkas Baltijos jūroje bus vienas iš svarbiausių projektų energetikoje, kuris padidins vietinės elektros energijos gamybą ir sumažins priklausomybę nuo elektros importo.

Galiojantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas numato, kad Energetikos ministerija organizuoja Lietuvos jūrinės teritorijos dalies, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, specialaus plano parengimą ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimą.

LEA, vykdydama Energetikos ministerijos įgaliojimą, paskelbė tarptautinį pirkimą, atliekamą atviro konkurso būdu. Potencialūs tiekėjai pasiūlymus gali teikti iki gruodžio 21 d. Numatoma, kad atrinktas tiekėjas specialųjį planą parengs ir jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą atliks per 18 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas papildomiems 6 mėnesiams.

Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, kad Lietuvos jūrinės teritorijos dalyje tikslinga plėtoti iki 700 MW vėjo parką, kuris galėtų pagaminti iki 3 TWh elekros energijos – tai patenkintų iki ketvirtadalio elektros energijos poreikio Lietuvoje. Nepriklausomų ekspertų atlikta studija parodė ir reikšmingą šio projekto teigiamą naudą ekonomikai – vien darbo vietų  bus sukurta daugiau nei 1300.  

Seimui jau pateikti svarstyti įstatymų projektai, kurie leis sukurti aiškią ir skaidrią reguliacinę aplinką vėjo energetikos Baltijos jūroje plėtrai ir sukurs sąlygas 2023 m. organizuoti konkursą visiems rinkos dalyviams vienodomis sąlygomis. Numatoma, kad konkursai bus organizuojami atlikus visus reikalingus veiksmus ir tyrimus.

Įstatymo projekte numatyta, kad už perdavimo tinklų įrengimą, prijungiant jūrinėje dalyje esančias elektrines, būtų  atsakingas elektros perdavimo sistemos operatorius. Taip pat įtvirtintas paramos modelis vėjo energetikai jūroje ir jo principai.

Viešojo pirkimo skelbimą rasite čia.