Paskelbtas kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas paramai gauti AEI naudojančių technologijų diegimui besivystančiose šalyse

Data

2015 10 26

Įvertinimas
0
Solar plant_Lithuania_FV-140_1.JPG

Paskelbtas kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas paramai gauti AEI naudojančių technologijų diegimui besivystančiose šalyse

2015 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje paskelbtas kvietimas teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos 2015 m. spalio 1 d. patvirtintą projekto koncepciją „Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos technologijas ir patirtį“.

Ketinamo įgyvendinti projekto tikslas - prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, įdiegiant Lietuvoje pagamintas atsinaujinančios energijos išteklius (AEI) naudojančias technologijas besivystančiose šalyse ir perduodant Lietuvos patirtį šioje srityje. 

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Pareiškėjas, ketinantis įgyvendinti projektą, privalo įdiegti AEI (saulę, vėją, biokurą, geoterminę energiją ar kt.) naudojantį įrenginį/technologiją besivystančioje valstybėje ir, įgyvendinęs projektą, pademonstruoti kiekybinį išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą.

Kvietimui skirta suma - 150 tūkst. Eur.

Vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos maksimalus dydis - 150 tūkst. Eur. Pareiškėjai gali prašyti subsidijos iki 80 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. nuosavas įnašas turi būti ne mažesnis kaip 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 

Projekto įgyvendinimo trukmė - iki 18 mėnesių, projektas turi būti įgyvendinamas 2016-2017 m. laikotarpiu.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją elektroniniu paštu klimato.kaita@am.lt arba tel.8-706 61855, 8-706 62704.