header image

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES finansinei paramai iš TEN-E programos gauti

Data

2011 12 28

Įvertinimas
0
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES finansinei paramai iš TEN-E programos gauti
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES finansinei paramai iš TEN-E programos gauti
Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansinei paramai pagal Transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) programą gauti. 2012 metų kvietime projektams elektros energijos ir dujų tinklų srityse iš dalies finansuoti ketinama skirti 21 mln. eurų. Finansinė parama gali būti skiriama tyrimams arba studijoms (50 proc. reikalavimus atitinkančių sąnaudų), taip pat darbams finansuoti (ne daugiau kaip 10 proc. reikalavimus atitinkančių sąnaudų).

Atrenkant paraiškas, ypatingas dėmesys bus skiriamas projektams, atitinkantiems europinius interesus pagal TEN-E reglamento 680 / 2007 5(3) straipsnį, kuriais prisidedama prie:
a)    ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimo plėtojant tinklus, kurie padėtų sumažinti mažiau palankias sąlygas turinčių Bendrijos regionų ir salų izoliaciją;
b)    tinklo pajėgumų optimizavimo ir vidaus energetikos rinkos užbaigimo – visų pirma projektuose, susijusiuose su tarpvalstybinėmis atkarpomis;
c)    energijos tiekimo patikimumo, tiekiamos energijos išteklių diversifikavimo – visų pirma tarpusavio jungčių su trečiosiomis šalimis;
d)    atsinaujinančiųjų energijos šaltinių sujungimo;
e)    tarpusavyje sujungtų tinklų saugumo, patikimumo ir sąveikos.

Paraiškų pateikimo Europos Komisijai terminas – 2012 m. vasario 29 d. Paraiškos rengiamos vadovaujantis kvietime nurodytomis sąlygomis, paskelbtomis Europos Komisijos tinklalapyje ir ne vėliau kaip 15 darbo dienų iki paraiškų pateikimo Europos Komisijai galutinio termino teikiamos TEN-E programos projektų įgyvendinimą administruojančiai VĮ Energetikos agentūrai.

Detali informacija apie paraiškų teikimo tvarką ir reikalavimus nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 9 d. įsakyme Nr. 1-60 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos transeuropinių energetikos tinklų srityje įgyvendinimo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Iškilus papildomiems klausimams, prašytume kreiptis į Energetikos ministerijos Strateginio planavimo ir ES reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoją Mildą Urbonaitę (tel. 8 706 64737, el. p. [email protected]) arba VĮ Energetikos agentūros Programų ir fondų administravimo skyriaus vedėją Viliją Kraučelienę  (tel. 8 706 64786, el. p. [email protected]).