Pasirašyta sutartis dėl dujotiekio tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos finansavimo ES lėšomis

Data

2015 10 15

Įvertinimas
0
IMG_0004.jpg

2015 m. spalio 15 d. – ypatinga diena įgyvendinant vieną didžiausių gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų per visą Lietuvos istoriją. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. Briuselyje pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos dujotiekių jungčiai tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL).

Pagal šią sutartį bendrovei „Amber Grid“ skirta 55 mln. eurų ES finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF). Investicijos į GIPL projektą Lietuvos teritorijoje sieks iš viso 136 mln. eurų. Bendra numatoma projekto vertė - 558 mln. eurų.

Šiandien Briuselyje Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos valstybių bei vyriausybių vadovai kartu su Europos Komisijos prezidentu paskelbė deklaraciją, kuria pasveikino sutartį dėl GIPL projekto finansavimo. Deklaracijoje taip pat skelbiamas siekis įgyvendinti kitus strateginius energetikos infrastruktūros projektus bei diskutuoti dėl įvairių techninių aspektų, kad būtų užbaigta Baltijos jūros regiono energetinė izoliacija. Šis regionas turėtų būti integruotas į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką. Deklaracijoje skelbiama ir parama Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais.

„Įgyvendintas projektas leis integruoti Baltijos šalių gamtinių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius, užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą bei didesnę konkurenciją tarp dujų tiekėjų. Visa tai atneš naudos mūsų vartotojams“, - kalbėjo energetikos ministras Rokas Masiulis.

534 km ilgio dujotiekiu bus galima transportuoti į Baltijos šalis apie 2,4 mlrd. m3 (27 TWh) dujų per metus, reversinis srautas į Lenkiją galėtų siekti iki 2 mlrd. m3 (22,5 TWh) per metus. Ateityje esant poreikiui, bus galima išplėsti GIPL galimybes transportuoti dujas Baltijos šalių kryptimi iki 4,1 mlrd. m3  (46 TWh) dujų per metus, papildomai pastatant ar išplečiant kompresorių stotis Lietuvoje ir Lenkijoje.

Projektavimą ir statybą numatoma atlikti 2015 – 2019 m., eksploatavimo pradžia – 2020 m. pradžioje.

2013 m. spalio mėn. Europos Komisija patvirtino Bendrojo intereso projektų sąrašą, kuriame Lenkijos ir Lietuvos dujotiekių sujungimas pripažintas svarbiu regioniniu energetikos projektu.

2014 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino GIPL projekto dalį Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

GIPL projektas yra įtrauktas į Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą 2013 – 2022 m., Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014 – 2023 m., Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

Daugiau informacijos –
Mantas Dubauskas
Ministro patarėjas
Tel. 8 706 64812, mob. tel. 8 670 40074
El.p. mantas.dubauskas@enmin.lt