Pareiškimas dėl elektros tinklų sinchronizacijai su Europa svarbių infrastruktūros projektų

Data

2018 06 11

Įvertinimas
2
BFL_4839.jpg

Pasirodžius klaidinančioms interpretacijoms dėl Šiaurės rytų Lietuvos (toliau ŠRL) perdavimo tinklo rekonstrukcijos, Energetikos ministerija dar kartą patvirtina, kad minėto projekto tikslas yra elektros tinklų sinchronizacija su Vakarų Europos tinklais. Šis projektas mažins esamą elektros pralaidumą iš Baltarusijos ir ateityje užkirs galimybę elektros patekimui iš nesaugios Astravo atominės elektrinės (AE). Taip pat leis pasirengti efektyviam linijų atjungimui su Baltarusija, pereinant prie sinchroninio darbo su Vakarų elektros sistema.

Svarbiausias elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ įgyvendinamo ŠRL perdavimo tinklo rekonstrukcijos tikslas yra pritaikyti esamą infrastruktūrą sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais.

„ŠRL pertvarka yra skirta sinchronizacijai su Europa ir tai yra pirmasis realus infrastruktūros projektas mažinant mūsų priklausomybę nuo Rytų elektros sistemos. Ši priklausomybė galutinai bus panaikinta įgyvendinus sinchronizacijos projektą. Keista, kad kyla įvairios priešingos interpretacijos ir net sinchronizacijos projektui kenksmingos spekuliacijos. Atsakingai pareiškiu, kad sinchronizacija yra per daug svarbus ir sudėtingas projektas, kad pasiduotume pigiam ir neatsakingam politikavimui. Tie, kurie kalba, neabejoju, puikiai žino, kad sinchronizacijos neįmanoma suprimityvinti iki tiesiog elektros laidų nukirpimo prie Baltarusijos sienos. Tam turime atlikti sudėtingus ir būtinus visos sistemos pertvarkos darbus, kurių vienas svarbiausių ir yra ŠRL tinklo pertvarka. Tuos realius darbus pagaliau pradėjome, nors tą galima buvo daryti jau 2010 m.”, - sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.  

Įgyvendinant ŠRL pertvarkos projektą bus rekonstruotos dvi 330 kV transformatorių pastotės Ignalinoje ir Utenoje, o valdomas 330 kV šuntinis reaktorius iš Ignalinos pastotės bus perkeltas į 330 kV skirstyklą Elektrėnuose. Taip pat bus demontuota 750 kV aukštos įtampos linija, jungianti Ignalinos AE pastotę su Baltarusija.

Atjungiant šią pačią galingiausią elektros perdavimo liniją su Baltarusija, bus mažinamas elektros pralaidumas ir atvertos galimybės atsiriboti nuo Astravo AE pagamintos elektros srautų patekimo tiek į Lietuvos, tiek į visos ES rinką.

Dvi kitos 330 kV elektros perdavimo linijos tarp Lietuvos ir Baltarusijos ruošiamos atjungimui, kai bus pereinama prie sinchroninio darbo režimo su kontinentinės Europos tinklais. Iki tol šios dvi linijos yra būtinos sistemos patikimumui užtikrinti. Projekto apimtyje jokios naujos elektros perdavimo linijos į Rytus nebus statomos.

Projekto apraše minimas didelės galios įrenginys yra susijęs tik su vis dar formaliai Lietuvos teisės aktuose nurodomu Visagino atominės elektrinės projektu, kuris nebėra vystomas ir kurio nenumato atnaujinta Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija. Todėl priešingai nei bandoma spekuliuoti, ŠRL tinklo rekonstrukcija nereiškia jokio pasirengimo Astravo AE integracijai į mūsų sistemą ir neatveria jokių tranzito kelių šioje grėsmę nacionaliniam saugumui keliančioje atominėje pagamintai elektrai.

Atkreipiame dėmesį, kad nėra jokių nei teisinių, nei techninių galimybių integruoti kitoje šalies teritorijoje esančio didelės galios įrenginio į Lietuvos elektros energetikos sistemą.

Be to, įgyvendinant ŠRL perdavimo tinklo rekonstrukciją jokie keitikliai statomi nebus. Keitikliai yra reikalingi tik jeigu būtų vykdoma elektros prekyba su Baltarusija, tačiau jokios elektros prekybos su trečiosiomis šalimis po sinchronizacijos Lietuva nenumato. Bet kokie kiti sprendimai dėl keitiklių statybos gali būti priimami tik sutarus Baltijos šalims kartu su Europos Komisija ir tik jei tai būtų neišvengiama dėl techninių priežasčių kaip sinchronizacijos projekto įgyvendinimo sąlyga.

ŠRL rekonstrukcijos projektas visiškai atitinka Vyriausybės nutarimo dėl būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo grėsmę nacionaliniam saugumui keliančios Astravo AE, tikslus, ir yra šių būtinųjų priemonių plano dalis, kadangi mažina elektros pralaidumą iš Baltarusijos, kurio visiškai nebeliks iš karto po sinchronizacijos. 

Vyriausybė įgyvendina ir kitas priemones, kurios esmingai neigiamai veikia Astravo AE projektą. Pavyzdžiui, prieš porą mėnesių teisės aktais įtvirtinta, kad Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) rezerviniai pajėgumai negalėtų būti naudojami Astravo AE reikmėms šios AE eksploatacijos atveju.

„Jeigu per ankstesnį dešimtmetį vardan sinchronizacijos būtų sugebėta padaryti tiek, kiek per paskutinius pusantrų metų, tai tiek apie Astravo AE, tiek apie kitas energetines grėsmes iš Rytų šiandien kalbėtume tik būtuoju laiku. Deja, nuo skambių politinių pareiškimų prie realių darbų pereita tik dabar ir ŠRL rekonstrukcija – geriausias to įrodymas. Dar daugiau – ši Vyriausybė pasiekė, kad pagaliau nebeliktų ginčų regione, jog greičiausia ir saugiausia sinchronizacija yra per Lenkiją. Pagaliau turime visišką Lenkijos palaikymą, be kurios sinchronizacija būtų tiesiog neįmanoma. Pagaliau mes esame užsitikrinę Europos Komisijos ne tik politinę, bet ir finansinę paramą šiam projektui“, - sako energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Pasak ministro, galiausiai – atnaujintame Nacionalinės energetinės strategijos projekte, kuris šiomis dienomis bus svarstomas Seimo plenariniuose posėdžiuose, kaip niekada iki šiol yra numatyti konkretūs sinchronizacijos darbai.

„Artimiausiu metu planuojamas pasirašyti regioninis politinis susitarimas tik dar kartą iliustruoja, kad šiam projektui gresia sėkmė. Politiniams oponentams tokia sėkmė neabejotinai yra grėsminga, nes parodytų, kad ši Vyriausybė projektą iš iliuzijos pavertė realybe, kas buvo neįmanoma misija ankstesnėms Vyriausybėms“, - sako energetikos ministras.

 „Litgrid“ viešai skelbiamame dešimties metų perdavimo tinklo plėtros plane nurodoma, kad sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais yra svarbiausias strateginis prioritetas ir ilgalaikio sistemos patikimumo užtikrinimo priemonė. Lietuvos elektros perdavimo tinklų dešimties metų perdavimo tinklo plėtros planas ruošiamas ir atnaujinimas kiekvienais metais, jame įtraukti visi reikšmingi pokyčiai, susiję su elektros gamybos ir perdavimo infrastruktūros įrenginiais. Kartu su ŠRL tinklo rekonstrukcija įgyvendinami ir kiti sinchronizacijai svarbūs projektai, tokie kaip oro linijų LE-Vilnius2, KHAE-Alytus, Pagėgiai-Bitėnai statybos ir kiti.

ŠRL perdavimo tinklo rekonstrukcija turi ne tik strateginę, bet ir akivaizdžią ekonominę naudą. Optimizavus perdavimo sistemos darbą ne tik padidės elektros tiekimo patikimumas regione, bet ir sumažės tinklų išlaikymo sąnaudos, kas reiškia daugiau nei 0,6 mln. eurų mažesnes išlaidas kasmet.