header image

Nepriklausomus elektros tiekėjus šiemet pasirinko daugiau kaip 2200 įmonių

Data

2011 12 08

Įvertinimas
0
Nepriklausomus elektros tiekėjus šiemet pasirinko daugiau kaip 2200 įmonių
Nepriklausomus elektros tiekėjus šiemet pasirinko daugiau kaip 2200 įmonių
AB LESTO duomenimis, per devynis šių metų mėnesius 2248 Lietuvos įmonės (9013 valdomiems objektams) elektros energijos tiekimo paslaugas pradėjo pirkti iš nepriklausomų tiekėjų. Nuo Lietuvos elektros rinkos liberalizavimo pradžios nepriklausomų tiekėjų paslaugomis iš viso naudojasi 3356 įmonės (14150 objektų).

Nuo 2007 m. liepos nereguliuojama kaina elektros energijos tiekimo paslaugas gali pirkti visi elektros vartotojai,  pirmiausia – juridiniai asmenys, kuriems, priklausomai nuo leistinosios naudoti galios, pagal teisės aktuose nustatytus terminus elektros energija nebetiekiama visuomeninio teikėjo kainomis. Tačiau, LESTO duomenimis, nemaža dalis verslo ir biudžetinių įmonių vis dar nepasinaudojo rinkos liberalizavimo galimybėmis.

Pasak LESTO Veiklos plėtros skyriaus vadovo Manto Vaskelos, siekdama elektros rinkos liberalizavimo proceso sklandumo ir patogumo visoms jame dalyvaujančioms šalims, LESTO įdiegė automatinę duomenų surinkimo sistemą. Jos pagalba bendrovė gali teikti reikalingą informaciją elektros tiekėjams ir verslo įmonėms, kurioms nebetaikomos visuomeninio tiekėjo kainos. „Tokiu būdu įmonės ir nepriklausomi tiekėjai greičiau užmezga verslo santykius, taip skatinama rinkos liberalizacija ir konkurencingumas“, – sakė M. Vaskela. Jo teigimu, tokia informacijos teikimo praktika yra įprasta Vakarų Europos šalyse.

„Žinoma, kiekviena įmonė, norėdama pereiti į laisvąją rinką, gali pati pateikti duomenis apie savo elektros energijos suvartojimą bei atsiskaitymus nepriklausomiems tiekėjams. Tačiau šių duomenų surinkimas užima nemažai papildomo laiko“, – dėstė LESTO atstovas. Tuo tarpu LESTO gali automatiniu būdu operatyviai surinkti klientų suvartojamos elektros energijos duomenis ir pateikti juos elektros tiekėjams, kurie vėliau patys susisiekia su nepriklausomo tiekėjo ieškančia įmone. M. Vaskela pabrėžia, kad įmonių sutikimas pateikti jų duomenis nepriklausomiems tiekėjams yra savanoriškas – elektros skirstomųjų tinklų operatorius neteikia duomenų apie įmones, kurios nepareiškia intereso pereiti į laisvąją rinką ir nepateikia leidimo šiuos duomenis perduoti nepriklausomiems teikėjams.

Vartotojus, pasirinkusius nepriklausomą elektros tiekėją, kas mėnesį pasiekia po dvi sąskaitas – viena už elektros energijos tiekimą iš nepriklausomo tiekėjo, o antroji – už elektros persiuntimo paslaugą iš skirstomojo tinklo operatoriaus LESTO. M. Vaskelos teigimu, pasirinkus nepriklausomą elektros tiekėją, vartotojui pasikeičia ir sąskaitų apmokėjimo tvarka – anksčiau buvusią vieną sumą keičia dvi atskiros sumos, kurios pateikiamos dviejose skirtingose sąskaitose. Nepriklausomo tiekėjo klientai elektros skaitiklio rodmenis turi deklaruoti jiems įprastu būdu – rodmenys turi būti kas mėnesį pateikiami skirstomojo tinklo operatoriui.

Lietuvoje savo veiklą vykdančioms verslo įmonėms ir valstybinėms įstaigoms, kurių objektų leistinoji galia yra lygi arba viršija 30 kW, nuo 2012 m. sausio 1 d. nebebus taikomos visuomeninio elektros tiekėjo paslaugų kainos. Verslo klientams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros tiekėjo, LESTO, kaip garantinis tiekėjas, ir toliau tieks elektros energiją teises aktų nustatyta tvarka, tačiau jų objektams nebebus taikomos reguliuojamos kainos. Nuo 2013 m. sausio 1 d. reguliuojamos elektros energijos kainos bus taikomos tik buitiniams elektros vartotojams.

Daugiau informacijos apie elektros rinkos liberalizavimą: http://www.lesto.lt/lt/verslui/elektros-rinka-ir-liberalizavimas/1046