header image

Naujosios atominės elektrinės projekte konsultuos tarptautinis konsorciumas

Data

2009 06 19

Įvertinimas
0
Vilnius, birželio 19 d. Šiandien naujosios atominės elektrinės verslo konsultavimo ir finansinio patarėjo atrankos komisija užbaigusi procedūras laimėtoju paskelbė tarptautinį konsorciumą, vadovaujamą investicijų banko „N M Rothschild & Sons“. Konsorciumą sudaro: tarptautinis investicijų bankas „N M Rothschild & Sons“, Šiaurės šalių – Baltijos investicijų bankas „Evli“, tarptautinė ekonominių konsultacijų bendrovė „NERA Economic Consulting“ ir Vokietijos techninių konsultacijų bendrovė „Fichtner“. Patarėjas teiks konsultavimo paslaugas, susijusias su naujos atominės elektrinės verslo plano ir finansavimo modelio parengimu bei strateginės partnerystės analize. Taip pat teiks pagalbą derybose su galimais partneriais ir potencialiais strateginiais investuotojais, konsultuos rengiant konkurso dokumentaciją, komercinius bei partnerystės susitarimus. Konsultantų pasiūlymų vertinimo kriterijai buvo paslaugų kokybė, efektyvumas ir bendra pasiūlymo kaina. Atrenkant konsultantą buvo vertinama siūlomų ekspertų komandos sudėtis, jų patirtis vadovaujant branduolinės energetikos ir energetikos infrastruktūros vystymo projektams, konsultuojant Europos Sąjungos šalių vyriausybes ir įmones branduolinės energetikos vystymo ir atominių elektrinių statybos klausimais, taip pat tarptautinių projektų finansinio modeliavimo ir medžiagos potencialiems investuotojams rengimo patirtis. Paslaugai teikti komisija svarstė dvidešimties potencialių konsultantų sąrašą, o baigiamajame atrankos etape dalyvavo penki pasiūlymai, kuriuos pateikė tarptautiniai konsorciumai vadovaujami: „McKinsey&Company“ kartu su „Ernst&Young“, „Deloitte Advisory“, „N M Rothschild & Sons“, „KPMG Baltic“, „AF – Colenco“. Patarėjo atranką ir paslaugų pirkimą koordinavo specialiai sudaryta tarpžinybinė komisija, kurioje dalyvavo Energetikos ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir LEO LT grupės atstovai. Pagal balandžio 22 dieną Vyriausybės patvirtintą naujos atominės elektrinės projekto vystymo ir įgyvendinimo orientacinį planą, iki šių metų rugsėjo numatyta parengti projekto verslo modelį ir finansavimo planą, o iki šių metų gruodžio suformuluoti derybines pozicijas bei organizuoti strateginių partnerių ir investuotojų konkursą. Kitų metų pradžioje numatoma baigti derybas ir pasirašyti partnerystės sutartis su projekto strateginiu investuotoju.