Ministerijos komentaras dėl leidimų plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus saulės elektrinėms

Data

2012 12 31

Įvertinimas
0
Ministerijos komentaras dėl leidimų plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus saulės elektrinėms
Ministerijos komentaras dėl leidimų plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus saulės elektrinėms
Pastaraisiais metais ženkliai išaugus susidomėjimui saulės energetika, vis dažnesni atvejai, kai tarpininkai už piniginį atlygį siūlo savo paslaugas Lietuvos gyventojams, patikindami, kad ne tik pateiks už juos prašymus, bet ir užtikrins kuo skubesnį prašymų nagrinėjimą.

Energetikos ministerija atkreipia dėmesį, kad šiuo metu į ministeriją kreipiasi tūkstančiai norinčiųjų statyti nedideles, iki 30 kW galios, saulės šviesos energijos elektrines. 2012 m. rugsėjo mėn. išduotų leidimų skaičius perkopė 1000, o 2012 m. pabaigoje bus išduota virš 6800 leidimų. Leidimus tokiai veiklai juridiniams ir fiziniams asmenims ministerija išduoda visiems bendra tvarka ir nėra sudaromos jokios išimtinės sąlygos tarpininkavimo paslaugas teikiantiems asmenims.

Primename, kad visi pageidaujantys gauti leidmą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Energetikos ministerijai privalo pateikti nustatytos formos prašymą ir kitus dokumentus, kurių sąrašas ir pildymo pavyzdžiai skelbiami energetikos ministerijos tinklalapyje adresu: http://www.enmin.lt/lt/services/paslaugos/elektros_gamyba_.php?clear_cache=Y.

Privalomų pildyti dokumentų formos nėra sudėtingos, juolab kad pateikiami pildymo pavyzdžiai, todėl dokumentų parengimui pasitelkti tarpininkų paslaugas nėra būtina.

Energetikos ministerija sulaukia vis daugiau skundų, kad vėluoja leidimų išdavimas, o pateikusiems prašymus atsakymai neišsiunčiami per 30 dienų, kaip tai yra numatyta Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse. Atkreipiame dėmesį, kad visiems iki š.m. lapkričio 30 d. pateikusiems prašymus ir visus nustatytos formos būtinus dokumentus bus taikomas 2012 m. nustatytas elektros tarifas. Padidėjus telefono linijų užimtumui, iškilus klausimams rekomenduojame kreiptis elektroniniu paštu: leidimai@enmin.lt.