Ministerija kviečia į diskusiją apie ES struktūrinių fondų investicijas į efektyvaus energijos vartojimo priemones pastatuose

Data

2019 07 22

Įvertinimas
0
iocenters-2673328_1920.jpg

Liepos 23 d. 13.30–15.00 val. Energetikos ministerija kviečia į diskusiją ,,Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos į  energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones 2021–2027 metais“.

Diskusijos tikslas – pasikonsultuoti su ekonominių, socialinių partnerių, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuotų valstybės ir kitų institucijų atstovais apie siektinus su aukščiau minėta tema susijusius rezultatus, apie galimas veiklas, kurias tikslinga būtų remti 2021–2027 metų Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Diskusija bus skirta aptarti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones pastatuose (išskyrus daugiabučius) ir viešojoje infrastruktūroje.

Pažymėtina, kad rengiamos 2021–2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 2 prioritete „Žalesnė Lietuva“ energetikos sektoriui keliami šie uždaviniai: skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones, skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją bei kurti pažangiąsias elektros energijos sistemas ir tinklus, taip pat energijos kaupimo sprendimus.

Diskusija vyks Energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38, Vilnius) posėdžių salėje (413 kab.)

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Investicijų skyriaus vedėją Violetą Greičiuvienę, tel. (8 5) 203 4679 papild. 1, el. paštu violeta.greiciuviene@enmin.lt

Ministerijos parengtus pasiūlymus peržiūrėti galima šiame dokumente.