header image

Ministerija kviečia aptarti kuriamą pajėgumo mechanizmo modelį

Data

2019 10 04

Įvertinimas
0
accomplished-3385078_1920.jpg

Spalio 8 d. Energetikos ministerija rengia viešą diskusiją, kurios metu visoms suinteresuotosioms pusėms bus pristatyti Elektros energetikos įstatymo pakeitimai, kuriais Lietuvoje numatoma įgyvendinti pajėgumų mechanizmą.

Susitikimą metu bus pristatyta visa aktuali informacija dėl pajėgumo mechanizmo įgyvendinimo Lietuvoje ir siūlomo teisinio reglamentavimo.

Susitikimas įvyks 2019  m. spalio 8 d., 15 valandą, Energetikos ministerijos 213 salėje.

Energetikos ministerija šiuo metu kuria sistemą, kuri padės užtikrinti patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m. – elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais.

Elektros energetikos įstatymo projektu siūloma įtvirtinti pajėgumų mechanizmą, kuris leistų užtikrinti sistemos adekvatumą ir išlaikyti tikėtiną apkrovos praradimo tikimybę (LOLE – tikėtina apkrovos praradimo tikimybė (angl. Lost of Load Expectation)) ne didesnę kaip 8 val. per kiekvienus metus.

Siūlomas pajėgumų mechanizmas yra technologiškai neutralus, kas reiškia, kad jame galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos, bet ir kaupimo ir reguliavimo apkrova sprendimai. Taip pat galės būti panaudojami ne tik esami elektros įrenginiai, bet ir būsimi įrenginiai, kuriuos iki pajėgumų kiekio pateikimo laikotarpio pradžios įrengtų pajėgumų aukciono dalyviai.

Pajėgumų mechanizme galėtų dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.

Pajėgumų mechanizmo įgyvendinimas yra svarbus siekiant įgyvendinti Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytus tikslus, susijusius su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, vietinės elektros energijos gamybos didinimu bei sklandžiu Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos energetikos sistema projekto įgyvendinimu.

Su visais siūlomais Elektros energetikos įstatymo pakeitimais galite susipažinti šiais adresais:

Pastabas bei pasiūlymus aukščiau nurodytiems Elektros energetikos įstatymo pakeitimams prašome teikti iki 2019 m. spalio 10 d.