„Litgrid“ pradeda mokėti kompensacijas pagal servituto sutartis

Data

2011 10 03

Įvertinimas
0
 „Litgrid“ pradeda mokėti kompensacijas pagal servituto sutartis
„Litgrid“ pradeda mokėti kompensacijas pagal servituto sutartis
2011 m. spalio 3 d. elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ pradeda išmokėti kompensacijas pagal servituto nustatymo sutartis. Pirmoji kompensacijų dalis, beveik 2,5 mln. litų, bus išmokėta 209 sklypų savininkams, kurie jau pasirašė servituto nustatymo sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi. Servituto nustatymo sutartys pasirašomos su Alytaus ir Lazdijų rajonuose esančių sklypų savininkais, per kurių žemę bus tiesiama tarptautinės jungties „LitPol Link“ elektros perdavimo linija.

 „LitPol Link“ jungties elektros linija bus tiesiama per 500 savininkų sklypų teritoriją. Visiems, su kuriais sutartys jau pasirašytos ar dar pasirašomos, siūlome 30 proc. didesnes kompensacijas nei privalomas minimalus kompensacijų dydis“, – sako „Litgrid“ generalinis direktorius Virgilijus Poderys. Jau pasirašyta daugiau nei pusė visų planuojamų sutarčių.

Statant elektros perdavimo linijas, skirtingai nei tiesiant kelius ar geležinkelį, žemė nėra paimama iš savininkų, tačiau tariamasi dėl linijai reikalingos teritorijos servituto nustatymo. Servituto nustatymo sutartis reiškia, kad žemė ir toliau priklauso tam pačiam savininkui, tačiau savininkas sutinka, kad per ją bus nutiesta elektros perdavimo linija. Elektros perdavimo linijų apsaugos zonoje ir po elektros linijomis ir toliau galima dirbti visus žemės ūkio darbus, kurie dirbami iki šiol. Griežtesni apribojimai taikomi tik tai sklypo daliai, kuri patenka į 30 metrų linijos apsaugos zoną. Joje negalima, pvz., be perdavimo tinklų operatoriaus leidimo statyti, rekonstruoti arba griauti pastatus; sodinti arba kirsti medžius ir krūmus aukštesnius nei 4 metrai; važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis yra daugiau kaip 4,5 metro ar kurti laužo. Servituto nustatymo sutartis taip pat suteikia leidimą perdavimo sistemos operatoriui eksploatuoti ir aptarnauti pastatytą liniją.

Lietuvos ir Lenkijos elektros jungtis „LitpPol Link” – vienas iš strateginių Lietuvos energetikos projektų. Rugpjūčio mėnesį buvo patvirtintas „LitPol Link” specialusis planas, o rugsėjį paskelbtas tarptautinis viešasis pirkimas Alytaus transformatorių pastotės išplėtimo techniniam projektui parengti. Tarpsisteminė jungtis fiziškai sujungs trijų Baltijos valstybių ir Vakarų Europos elektros perdavimo infrastruktūras ir sudarys sąlygas elektros rinkų integracijai. „LitPol Link” jungtis iki 2015 metų pabaigos pradės veikti 500 MW galia, o iki 2020 m. – 1000 MW galia.