Lietuvos ir Lenkijos delegacijų susitikime aptartas sinchronizacijos progresas

Data

2019 08 22

Įvertinimas
0
JKAL1146_.jpg

Šiandien (rugpjūčio 22 d.) energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas susitiko su Lenkijos Vyriausybės strateginės energetinės infrastruktūros įgaliotiniu Piotru Naimski. Susitikime aptarta Baltijos šalių elektros sistemos sinchronizacijos su Europos tinklais pažanga ir artimiausios ateities darbai.

„Bendradarbiavimas su Lenkija įgyvendinant finansiškai didžiausią sinchronizacijos projektą – jūrinę jungtį „Harmony Link“ – vyksta aukščiausiu lygiu. Tai patvirtina projekto svarbą ir leidžia su paruošiamaisiais darbais sparčiai judėti pirmyn, kai kuriuose etapuose net greičiau nei planuota“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Bendradarbiavimo susitarimą dėl jūrinės jungties iš Lietuvos į Lenkiją abiejų šalių perdavimo sistemų operatoriai pasirašė 2018 m. gruodžio 21 d. Šiandien įvykusiame susitikime abi pusės aptarė žingsnius, kuriuos būtina atlikti iki metų pabaigos.

Jungčiai „Harmony Link“ ir susijusiai infrastruktūrai įrengti preliminariais duomenimis planuojama užsitikrinti beveik 650 mln. eurų paramą iš Europos Sąjungos fondų.

Baltijos šalys yra gavusios maksimalų ES finansavimą pirmajam sinchronizacijos etapui, kuris užtruks iki 2021 m. ir jo metu bus atnaujinti ir sustiprinti visų trijų Baltijos šalių vidaus elektros perdavimo tinklai.

Birželio mėn. aukščiausiu politiniu lygiu  buvo patvirtintas konkretus Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizacijos su Europos tinklais įgyvendinimo veiksmų planas ir būtini projektai. Jų įgyvendinimą prižiūri ir užtikrina Europos Komisijos (EK) vadovaujama BEMIP aukšto lygio grupė. EK yra įtraukusi sinchronizaciją tarp prioritetinių ES energetikos projektų.

Gegužės mėn. pabaigoje įsigaliojo prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų sutartis, kuri apibrėžia visų sinchronizacijos projekte dalyvaujančių šalių teises ir pareigas, užtikrinant, kad perdavimo sistemos operatoriai atliks prisiimtus įsipareigojimus.

2018 m. birželio mėn. EK, Baltijos šalių ir Lenkijos vadovai pirmą kartą pasirašė politinį susitarimą, kuriuo buvo galutinai patvirtintas sinchronizacijos scenarijus – Baltijos šalių sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais per Lenkiją. Sinchronizacija iki 2025 m. vyks pasinaudojant esama jungtimi tarp Lietuvos ir Lenkijos „LitPol Link“ ir nutiesiant naują jūrinį kabelį.