„Lietuvos energija“: vykdant reorganizaciją sutaupyta 14 mln. litų

Data

2011 09 01

Įvertinimas
0
  „Lietuvos energija“: vykdant reorganizaciją sutaupyta 14 mln. litų
„Lietuvos energija“: vykdant reorganizaciją sutaupyta 14 mln. litų
Elektrėnai, rugsėjo mėn. 1 d. Įgyvendinant Lietuvos elektros gamybos bloko reorganizaciją, kuria siekiama sutelkti gamybos pajėgumus į vieną įmonę bei užtikrinti šalies energetinį saugumą, per pirmąjį šių metų pusmetį buvo sutaupyta 14 mln. litų.

„Centralizavus įmonių korporatyvines funkcijas - pirkimus, apskaitą, administravimą, personalo valdymą, pirmojo šių metų pusmečio bendrieji administraciniai kaštai sumažėjo 30 proc., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu“, - komentavo Lietuvos energija, AB generalinis direktorius Dalius Misiūnas.

„Sujungus bendroves AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė, iki metų pabaigos matome ir daugiau galimybių sumažinti sąnaudas. Centralizavus viešųjų pirkimų funkcijas bei sustiprinus pirkimo proceso kontrolę, tikimasi dar šiemet sutaupyti iki 6 mln. litų - apie dešimtadalį vykdomų pirkimų vertės“, - teigė D. Misiūnas.

Veiklos rezultatai

Per 2011 metų I pusmetį AB „Lietuvos energija“ grupės grynasis pelnas sudarė 54 mln. litų. AB „Lietuvos energija“ uždirbo 40 mln. litų grynojo pelno, AB Lietuvos elektrinė  - 7 mln. litų grynojo pelno. Kitų grupės įmonių grynasis pelnas sudaro 7 mln. litų. Suminis AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė EBITDA iš tęstinės veiklos, lyginant su 2010 metų I pusmečiu, padidėjo 18 mln. litų (26 proc.).

AB „Lietuvos energija“  ir AB Lietuvos elektrinė 2011 metų I pusmečio pajamos sudaro 633 mln. litų ir yra 23 proc. mažesnės  nei 2010 metų I pusmečio pajamos. Bendrovių  sąnaudos, lyginant su 2010 metų I pusmečiu, mažesnės 25 proc. (Žr. priedas Nr. 1)
 
AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė 2011 metų I pusmečio pajamų ir sąnaudų sumažėjimui, lyginant su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagrindinę įtaką turėjo sumažėjusios elektrinių gamybos apimtys. 2011 metų I pusmetį daugiausia elektros gamybos sumažėjo AB Lietuvos elektrinė, kur buvo pagaminta 0,359 TWh elektros energijos (2010 metų I pusmetį – 1,158 TWh).

Elektros energijos pardavimas nepriklausomiems tiekėjams per šių metų pusmetį išaugo 68 proc., lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Augant vartotojų, galinčių pasirinkti nepriklausomą tiekėją, skaičiui, šį pusmetį elektros energijos pardavimas LESTO sumažėjo 22 proc. palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

Lietuvos energija, AB veiklos prioritetu išlieka LESTO reguliuojamų vartotojų elektros energijos poreikio tenkinimas už nustatytą kainą.

Per 2011 m. I pusmetį, bendrovė, nepaisant kuro brangimo (pabrango 19 proc., lyginant su 2010 metų I pusmečiu), kuris sudaro didelę elektros energijos gamybos savikainos dalį, pasiekė, kad elektros kaina išliktų stabili. Stabilią kainą  pavyko išlaikyti, efektyviai naudojant bendrovės valdomus gamybinius pajėgumus – derinant elektros gamybos Lietuvos elektrinėje, Kruonio HAE ir Kauno HE režimus bei nuperkamą elektros energiją Lietuvoje ir kaimyninėse rinkose.

Iš viso per pusmetį Lietuvos energija, AB pagamino 0,87 TWh elektros energijos, t.y. 52 proc. mažiau lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Penktadalį pagamintos elektros energijos sudaro elektros energija pagaminta iš atsinaujinančių elektros gamybos šaltinių (Kauno HE). Bendrovė taip pat supirko nemažą kiekį prie perdavimo tinklo prijungtų vėjų jėgainių elektros energijos - 0,142 TWh. (žr. priedas Nr. 2)

Plėsdama savo veiklą, Lietuvos energija taip pat vykdo ir prekybos elektros energija veiklą Lietuvos ir Estijos biržose bei Latvijos rinkoje. Per I-ą 2011 m. pusmetį Lietuvos energija importavo 0,51 TWh elektros energijos ir per tą patį laikotarpį eksportavo 0,13 TWh  elektros energijos. Remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. II ketvirčio elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitos duomenimis, Lietuvos energija užima 46 proc. elektros energijos pasiūlos rinkos.  

Investicijos

Per 2011 m. 6 mėn. AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė investavo beveik 195 mln. litų Didžiąją investicijų dalį, t.y. 191 mln. litų, sudarė investicijos į naująjį kombinuoto ciklo dujų turbinos (KCDT) bloką (2010 6 mėn. AB „Lietuvos energija“ investicijos buvo 35 mln. litų, AB Lietuvos elektrinė  – 322 mln. litų., kur investicijos į KCDT bloką sudarė 313 mln. litų).
2011 metais Lietuvos energija pabaigė Kauno hidroelektrinės rekonstrukciją, bendra projekto vertė 132 mln. litų.

Pagrindiniai finansiniai rezultatai

 

Priedas Nr.1

nr1.jpg


nr2.jpg

Apie Lietuvos energija, AB
 
Lietuvos energija, AB yra didžiausias elektros gamintojas Lietuvoje, vienijantis visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus  - Lietuvos elektrinę, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno hidroelektrinę. Lietuvos energija, AB taip pat vykdo elektros energijos tiekimo, importo bei eksporto ir prekybos elektra veiklą.  J. Kavaliauskaitė, tel. 8-619-62019, el. p. jurate.kavaliauskaite@le.lt