Lietuvoje įgyvendinamas pajėgumų užtikrinimo mechanizmas susilaukė regiono partnerių dėmesio

Data

2020 06 18

Įvertinimas
0
digital-marketing-1725340_1920.jpg

Parengta vykdytos konsultacijos su Latvija, Lenkija, Švedija ir Estija dėl Lietuvoje kuriamo pajėgumų užtikrinimo mechanizmo galimo poveikio kaimyninėms šalims ataskaita. Lietuvoje kuriamas pajėgumų užtikrinimo mechanizmas yra skirtas užtikrinti patikimą elektros energetikos sistemos veikimą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m.

Prieš pradėdamos taikyti pajėgumų užtikrinimo mechanizmus, ES valstybės narės turi atlikti išsamų tokių mechanizmų galimo poveikio kaimyninėms valstybėms tyrimą ir konsultuotis su tomis šalimis, su kuriomis jos turi tiesioginių tinklo jungčių.

Gegužės 12 d. Energetikos ministerijos surengtos konsultacijos metu Latvijos, Lenkijos, Švedijos, Estijos ministerijų, reguliuotojų ir perdavimo sistemos operatorių atstovams pristatyta nepriklausomų ekspertų („FTI France S.A.S.“ („Compass Lexecon“) atlikta studija, kuri įvertino planuojamo įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmo galimą poveikį Lietuvos ir kaimyninių šalių energetikos rinkoms. Remiantis atlikto poveikio vertinimo išvadomis, Lietuvoje kuriamas pajėgumų užtikrinimo mechanizmas iš esmės nedarys poveikio kaimyninių šalių elektros rinkoms.

Po šio konsultacinio susitikimo dalyvavusios šalys buvo pakviestos raštu pateikti klausimus, susijusius su pajėgumų užtikrinimo mechanizmo galimu poveikiu, kurie nebuvo aptarti konsultacijos metu. Per numatytą terminą Energetikos ministerija sulaukė klausimų iš Latvijos ir Estijos institucijų.

Latvijos ir Estijos regiono partneriai domėjosi kokios yra galimybės ir keliamos sąlygos kaimyninėms šalims bei šių šalių rinkos dalyviams, siekiantiems dalyvauti Lietuvos pajėgumų užtikrinimo mechanizme. Taip pat buvo teikti klausimai susiję su Lietuvos apsisprendimu diegti pasirinktąjį modelį.

Su atliktos konsultacijos su kaimyninėmis šalimis dėl galimo pajėgumų užtikrinimo mechanizmo poveikio ataskaita ir gautais rašytiniais šalių klausimais bei pateiktais atsakymais galima susipažinti čia.