Lietuva oficialiai kreipėsi į Europos Komisiją reikalaudama užtikrinti Astravo AE streso testo rekomendacijų įgyvendinimą

Data

2019 05 03

Įvertinimas
1
20190503_113238.jpg

Šiandien (gegužės 3 d.) energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas susitiko su Europos Komisijos (EK) viceprezidentu, atsakingu už Energetikos Sąjungą, Marošu Šefčovičiumi. Pagrindinės susitikimo temos – tolimesnis Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos projekto įgyvendinimas ir prie Lietuvos sienos statomos Astravo atominės elektrinės problema.

Energetikos ministras padėkojo viceprezidentui už visokeriopą politinę, finansinę ir ekspertinę EK paramą, bei įsitraukimą įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetinio saugumo projektą.

Pasak energetikos ministro, esminiai tikslai, kurie buvo numatyti 2018 m. birželį aukščiausiu lygiu tarp Baltijos šalių, Lenkijos ir EK pasirašytose politinėse gairėse, ir kurie leido startuoti Baltijos šalių elektros energetikos sinchronizacijos projektui, yra sėkmingai pasiekti – užbaigtos būtinos studijos ir patvirtintas sinchronizacijos per Lenkiją scenarijus, EK skyrė 323 mln. eurų finansavimą pirmajam sinchronizacijos etapui.  Taip pat šiuo metu baigiamos atlikti ENTSO-E (angl. European Network of Transmission System Operators for Electricity) procedūros dėl Baltijos šalių prisijungimo prie Europos sinchroninės zonos. 

„Europos Komisijos vaidmuo, kaip ir iki šiol, taip ir tolimesniuose sinchronizacijos projekto įgyvendinimo etapuose išliks ypatingai reikšmingas. Siekiant glaudaus politinio ir techninio koordinavimo bei įvertinant ligšiolinę EK lyderystę šiuo klausimu, kviečiame ją imtis projekto koordinatoriaus vaidmens, tam, kad būtų užtikrintas sklandus projekto įgyvendinimas, kaip ir esame sutarę, iki 2025 m.“, - sako energetikos ministras. 

Aptardamas Astravo AE problematiką, ministras EK viceprezidentui įteikė oficialų Lietuvos kreipimąsi, kuriuo ES ir jos institucijos raginamos laikytis principingos pozicijos reikalaujant, kad Baltarusija nedelsiant parengtų streso testo rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą ir įsipareigotų jį įgyvendinti iki Astravo AE paleidimo. EK raginama parengti visaapimantį artimiausių ES veiksmų planą dėl Astravo AE.

„EK įsitraukimo dėka pavyko pasiekti, kad Baltarusija atliktų streso testo pagal ES metodologiją. Dabar stipri EK lyderystė ir jos principinga pozicija reikalinga užtikrinant, kad Baltarusija nepradėtų eksploatuoti Astravo AE kol nebus įgyvendintos streso testo rekomendacijos. Priešingu atveju visa Astravo AE streso testo procedūra bus beprasmė ir tik imituojanti pastangas, bet neduodanti jokio rezultato. Tai yra ES piliečių saugumo klausimas ir jokių kompromisų šiuo klausimu negali būti“, - pabrėžė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Pernai liepą paskelbta streso testų ataskaita, kurioje teigiama, kad Astravo AE projekte yra rimti trūkumai ir nukrypimai nuo tarptautinių ir visuotinai pripažintų branduolinės saugos reikalavimų bei pateiktos svarbios rekomendacijos jiems pašalinti. Vis dėl to, kaip teigiama Energetikos ir Užsienio reikalų ministrų laiške, Baltarusija sąmoningai delsia parengti Nacionalinį veiksmų planą, kuriame turi būti numatytas visų ataskaitoje nurodytų rekomendacijų įgyvendinimas, nors tai turėjo būti padaryta iki praėjusių metų pabaigos.