header image

Lietuva, Latvija ir Švedija pateikė paraišką dėl elektros tilto finansavimo

Data

2009 07 15

Įvertinimas
0

Vilnius, 2009 m. liepos 15 d. Šiandien Lietuva, Latvija ir Švedija pateikė paraišką Europos Komisijai dėl „NordBalt“ projekto dalinio finansavimo. Paraišką teikė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, „Latvenergo“ (Latvija) ir „Svenska Kraftnat“ (Švedija).

Projektą , kurio preliminari vertė yra 516-738 mln. eurų, finansuos Europos Sąjunga ir trys jį įgyvendinančios šalys: Lietuva, Latvija ir Švedija. Šiuo metu numatoma Europos Sąjungos parama projektui sudarys 175 mln. eurų.

Be kitų darbų, šiais metais planuojama atlikti Baltijos jūros dugno tyrimą. Numatoma „NordBalt“ jungties projekto įgyvendinimo pabaiga – 2016 m.

Įtvirtindamos siekį įgyvendinti projektą, praėjusią savaitę Lietuva, Latvija ir Švedija pasirašė memorandumą dėl „NordBalt. Pagrindinis memorandumo tikslas – trijų šalių susitarimas dėl bendro darbo kartu, įgyvendinant elektros jungties projektą bei integruojant Baltijos ir Šiaurės šalių elektros rinkas. Dėl šios priežasties buvo pakeistas ir projekto pavadinimas: „SwedLit“ tapo „NordBalt“.

Memorandumu šalys sutarė, kad elektros jungtis bus ne komercinis, o infrastruktūrinis projektas, veiks pagal Europos Sąjungoje galiojančius teisės aktus, kad bus užtikrintos nediskriminacinės naudojimosi jungtimi sąlygos visiems Europos Sąjungos elektros rinkos dalyviams. Dokumente numatyta, kad projektą sudarys dvi dalys: elektros jungties statyba ir Latvijos vidaus tinklų stiprinimas – už pastarosios dalies įgyvendinimą atsakinga „Latvenergo“.

Apie „NordBalt“ projektą

„NordBalt“ yra nekomercinis infrastruktūrinis projektas, kurio tikslas – sujungti Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemas, atveriant galimybes Baltijos ir Šiaurės šalių elektros energijos rinkų integracijai, ženkliai pagerinant regiono energetinį saugumą ir energijos tiekimo patikimumą. „NordBalt“ projekto jungtį sudarys aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC, angl. High Voltage Direct Current) povandeninis 350 km kabelis ir keitiklių stotys Lietuvos Respublikoje ir Švedijos Karalystėje. HVDC technologija plačiai naudojama didelių kiekių elektros energijos perdavimui dideliais atstumais. Pagrindinis šios technologijos pranašumas prieš tradicines kintamos srovės perdavimo sistemas – gerokai mažesni elektros energijos perdavimo nuostoliai.