header image

Lietuva, Latvija ir Švedija pasirašė memorandumą dėl „NordBalt“ elektros jungties

Data

2009 07 10

Įvertinimas
0

Vilnius, 2009 m. liepos 10 d. Vakar vakare Lietuva, Latvija ir Švedija pasirašė memorandumą dėl „NordBalt“ – elektros tilto, sujungsiančio Baltijos ir Šiaurės šalių elektros energijos rinkas. Memorandumą, įtvirtindamos siekį įgyvendinti projektą, pasirašė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), konsorciumo su AB „Lietuvos energija“ vardu, „Latvenergo“ (Latvija) ir „Svenska Kraftnat“ (Švedija).

„Pagrindinis supratimo memorandumo tikslas – trys šalys sutaria dėl bendro darbo kartu, įgyvendinant elektros jungties projektą bei integruojant Baltijos ir Šiaurės šalių elektros rinką. Beje, dėl šios priežasties keičiamas ir projekto pavadinimas: „SwedLit“ tampa „NordBalt“, - sakė energetikos ministras Arvydas Sekmokas. Pasak jo, dokumente numatyta, kad projektą sudarys dvi dalys: elektros jungties statyba ir Latvijos vidaus tinklų stiprinimas. „Latvenergo“ pasirašytu dokumentu įsipareigoja sustiprinti Vakarų Latvijos elektros tinklus.

Memorandumu sutariama, kad elektros jungtis būtų ne komercinis, o infrastruktūrinis projektas, veiktų pagal Europos Sąjungoje galiojančius teisės aktus, kad būtų užtikrintos nediskriminacinės naudojimosi jungtimi sąlygos visiems bendros Europos Sąjungos elektros rinkos dalyviams.

Projektą, kurio preliminari vertė yra 516-738 mln. eurų, finansuos Lietuva, Latvija, Švedija ir Europos Sąjunga, numačiusi skirti 175 mln. eurų. Iki liepos 15 d. Europos Komisijai bus pateiktos paraiškos šio projekto finansavimui gauti.

2016 metų pavasarį planuojamu užbaigti projektu bus nutiestas apie 350 km ilgio kabelis Baltijos jūros dugnu su elektros energijos keitiklių stotimis abejose šalyse. Dar šiais metais numatoma atlikti Baltijos jūros dugno tyrimą.

Apie VšĮ CPVA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pavaldi viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra administruoja Lietuvai skiriamą Europos Sąjungos ir kitą finansinę paramą. Agentūra taip pat dalinasi Europos Sąjungos ir kitų programų bei projektų administravimo patirtimi su užsienio šalių institucijomis, vykdo viešuosius pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją.

Apie AB „Lietuvos energija“

Nacionalinės elektros energetikos bendrovės LEO LT, AB antrinė bendrovė AB „Lietuvos energija“ atlieka elektros energijos perdavimo (110-330 kV įtampos) tinklo savininko, sistemos operatoriaus ir rinkos operatoriaus funkcijas bei siekia užtikrinti elektros energijos perdavimo ir energetikos sistemos stabilumą Lietuvoje. LEO LT, AB valdo 96,4 proc. AB „Lietuvos energijos“ akcijų