Lietuva ir Flandrija bendradarbiaus atsinaujinančioje energetikoje

Data

2020 11 19

Įvertinimas
9
Flandrija.jpg

Šiandien laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas ir Flandrijos energetikos ministrė Zuhal Demir pasirašė susitarimo memorandumą, patvirtinantį abiejų šalių siekį stiprinti bendradarbiavimą atsinaujinančiosios energetikos srityje.

Abi šalys sieks įgyvendinti bendras iniciatyvas atsinaujinančiosios energetikos srityje bendradarbiaujant statistiniuose atsinaujinančios energijos perdavimuose arba įgyvendinant jūrinio vėjo plėtros projektus Baltijos jūroje. Šis memorandumas sukuria tvirtą pagrindą ilgalaikiam Flandrijos regiono ir Lietuvos bendradarbiavimui atsinaujinančiosios energijos srityje.

„Lietuva, būdama regiono lyderė plėtojant atsinaujinančiosios energetikos šaltinius, sėkmingai tęsia bendradarbiavimą su kitomis ES valstybėmis narėmis. Tikiu, kad glaudus bendradarbiavimas gali mums padėti visapusiškai ir ekonomiškai efektyviausiu išnaudoti atsinaujinančių energijos šaltinių potencialą. ES kelia ambicingus klimato tikslus, todėl dabar yra puikus metas pradėti kurti ir įgyvendinti naujas bendras iniciatyvas. Be to, toks bendradarbiavimas svarbus siekiant optimizuoti investicijas ir maksimaliai išnaudoti ES finansinių instrumentų potencialą“, – sako laikinai einantis energetikos ministro pareigas Ž. Vaičiūnas.

„Džiaugiuosi, kad sustiprinsime bendradarbiavimą su Lietuva atsinaujinančiosios energijos srityje. Šis bendradarbiavimas padės Flandrijos regionui ekonomiškiau įgyvendinti savo politikos tikslus, nes atsinaujinančiosios energijos potencialas Flandrijos regione yra gana ribotas dėl didelio gyventojų tankumo ir ribotos erdvės vėjo energetikai. Dėl šios partnerystės abi šalys galės pasinaudoti naujų atsinaujinančiosios energijos projektų teikiamomis galimybėmis. Tikiuosi, kad Flandrijos regiono privataus sektoriaus techninės žinios, kompetencija ir tarptautinė patirtis taip pat prisidės prie šio susitarimo memorandumo sėkmės“, – teigia Flandrijos ministrė Z. Demir. 

Tiek Lietuva, tiek Flandrijos regionas yra įsipareigojusios siekti trumpalaikių ir vidutinės trukmės atsinaujinančiosios energetikos tikslų, kurie yra numatyti nacionaliniuose energetikos ir klimato kaitos planuose, plėtodamos atsinaujinančiosios energetikos pajėgumus savo teritorijose. Siekiant pačiu ekonomiškiausiu būdu įgyvendinti ambicingus ES  atsinaujinančiosios energetikos tikslus, ES teisės aktais skatinamas aktyvus valstybių narių bendradarbiavimas plėtojant atsinaujinančią energetiką. Dalyvaudamos bendruose projektuose, valstybės narės ir regionai, turintys mažesnį atsinaujinančiosios energijos potencialą, taip gali pačiu ekonomiškiausiu būdu įgyvendinti keliamus energetikos tikslus.

Dvišalės iniciatyvos taip pat padės abiem valstybėms įgyvendinti atsinaujinančiosios energijos tikslus po 2020 m., suteikdamos bendrą ekonominę, aplinkosaugos ir socialinę naudą, nes būtų kuriamos papildomos darbo vietos ir didinamas energijos tiekimo saugumas.