header image

Lietuva atlieka „namų darbus“ dėl naujos atominės elektrinės statybos

Data

2010 12 14

Įvertinimas
0

Gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimui pateikta 10 branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančių įstatymų projektų, kuriuos inicijavo Energetikos ministerija. Jais siekiama sustiprinti valstybės interesų apsaugą branduolinės energetikos sektoriuje bei sukurti efektyvesnę ir skaidresnę šio sektoriaus reguliavimo sistemą. Pateiktais įstatymų projektais siūlomas taip pat ir tarptautinę bei Europos Sąjungos praktiką atitinkantis veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo modelis.

„Plėtojant branduolinę energetiką ir siekiant pritraukti investicijas į šią sritį, ypatingai svarbu užtikrinti, kad branduolinės energetikos veiklą reguliuojanti aplinka atitiktų tarptautinę ir ES praktiką, visa sistema veiktų efektyviai ir skaidriai. Tai – vienas iš pagrindinių parengiamųjų valstybės, kurioje numatoma statyti naują atominę elektrinę, ,,namų darbų“. Pažymėtina, jog gerai reglamentuota branduolinės energetikos sektoriaus reguliavimo sistema yra taip pat labai svarbi Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo procesui, - sako Energetikos ministras Arvydas Sekmokas.

Pasak jo, priėmus Energetikos ministerijos parengtus įstatymų projektus, veiklos tiek branduolinės energetikos sektoriuje, tiek veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reglamentavimas taps aiškesnis. Tai leis efektyviau naudoti valstybės resursus, mažins veiklos branduolinėje energetikoje reguliavimo administracinę naštą verslo subjektams, leis saugiai plėtoti branduolinės energetikos sektorių, taip mažinant priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro, skirto elektros energijai gaminti.

Visos šios kompleksinės priemonės padės siekiant pagrindinio tikslo - užtikrinti visos visuomenės saugą, energetinį šalies saugumą bei nepriklausomybę.